Про прихований травматизм: чому важливо створювати безпечні й здорові умови праці


Про прихований травматизм: чому важливо створювати безпечні й здорові умови праці

Стаття 3 Конституції України передбачає:

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Державну політику в галузі охорони праці законодавчо закріплено у статті 4 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» (далі — Закон № 2694), яка передбачає, що вона спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням та базується на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Раніше писали: Дещо про прихований травматизм на виробництві

 

На роботодавця покладається обов’язок організувати розслідування нещасного випадку

Відповідно до статті 22 Закону № 2694, роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, згідно з вимогами пункту 8 якого, роботодавець у разі отримання інформації про нещасний випадок протягом встановленого терміну має повідомити відповідні підприємства (установи, організації), зазначені у цьому пункті, та надати повідомлення про нещасний випадок за встановленою формою.

Однак є випадки, коли роботодавець приховує факт настання нещасного випадку. У такому разі має місце факт прихованого травматизму.

Раніше писали: За приховування травматизму на виробництві передбачена відповідальність

Що таке прихований травматизм

Прихований травматизм – це відсутність своєчасного та належного інформування роботодавцем відповідних установ та організацій, визначених нормативними документами, про нещасні випадки на виробництві, які відбуваються через необізнаність працівників з питань охорони праці.

До прихованого травматизму також відносяться випадки, коли сам потерпілий від нещасного випадку або працівник, який його виявив, не повідомили безпосереднього керівника робіт та службу охорони праці підприємства (установи, організації) про нещасний випадок. Це може бути статися з кількох причин і зокрема через недбалість, недостатнє навчання працівників або зіткнення інтересів між керівництвом та працівниками.

 

Слід зазначити, що приховуючи настання нещасного випадку та не проводячи розслідування нещасного випадку роботодавець порушує конституційне право працівників на належні, безпечні і здорові умови праці. Цим самим він порушує закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці та повинній бути притягнутим до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно із законодавством України. Водночас потерпілий погоджуючись на приховання нещасного випадку не лише стає співучасником злочину, а ще й позбавляє себе законного відшкодування шкоди з боку держави, отриманої внаслідок настання нещасного випадку, який є страховим випадком.

Раніше писали: Ефективні способи профілактики прихованого виробничого травматизму

 

Заходи для запобігання прихованому травматизму

З метою уникнення прихованого травматизму на підприємстві необхідно проводити такі заходи:

  • організація системи охорони праці на підприємстві;
  • регулярні навчання працівників;
  • проведення аналізу ризиків на робочому місці;
  • проведення систематичних оглядів та перевірок обладнання;
  • постійне покращення умов праці та процесів виробництва;
  • забезпечення доступності інформації про норми безпеки та здоров’я праці.

Джерело: Управління Держпраці


Розроблення документів з охорони праці

Накази • розпорядження • положення • інструкції, програми
та інші документи.

Індивідуальний підхід
Стислі строки виконання
Доступна ціна

0 (800) 219-977(067) 317-58-86
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків
Робота підвищеної небезпеки та кримінальна відповідальність Алгоритм допуску працівника до роботи підвищеної небезпеки Зразки документів для організації безпечної роботи   ...