Правила обробки персональних даних порталом

ПРАВИЛА ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ми з повагою ставимось до інформації осіб, які відвідали (відвідують) цей Сайт та прагнемо захищати персональні дані та іншу конфіденційну інформацію, тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання цього Сайту. З цією метою сформовані та затверджені дані Правила обробки та захисту персональних даних (далі – «Правила»).

1.2. На цьому Сайті можу бути інформаційні посилання на інші веб-сайти, додатки чи ресурси. Проте дані Правила обробки та захисту персональних даних поширюються виключно на інформацію, зібрану на цьому Сайті та реалізується в рамках нашої діяльності. При переході по посиланню на інші веб-сайти, дія цих Правил на інші сайти поширюватися не буде.
У зв’язку з чим, ми наполегливо рекомендуємо переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими користувач може бути ідентифікований.

1.3. В рамках функціонування Сайту ми не перевіряємо достовірність отриманої про та від користувачів інформації та не контролюємо правосуб’єктність користувачів. Контент, який створює користувач під час користування цим Сайтом, включаючи повідомлення, текстові, аудіо-, відео- та інші матеріали повинні відповідати чинному законодавству України.
Положення цих Правил не поширюються на захист чи обробку інформації, що суперечить чи може суперечити чинному законодавству.
Політика конфіденційності та обробки персональних даних наших агентів (постачальників послуг) доступна на їх веб-сайтах. Ми не аналізуємо діяльність таких постачальників послуг, страховиків і професійних консультантів перед використанням або розголошенням персональної інформації, крім випадків, коли це необхідно для надання послуг від нашого імені або виконання вимог закону, однак у будь-якому разі ми не несемо жодної відповідальності за дії (діяльність) / бездіяльність таких агентів та постачальників послуг.

1.4. Персональні дані використовуються виключно в цілях забезпечення належного користування цього Сайту, обміну інформацією/новинами, налагодження співпраці з іншими користувачами через цей Сайт, а також надання користувачу ефективної клієнтської підтримки, персоналізованих сервісів, надання інформації щодо цього Сайту та/чи надання послуг, обробки запитів і заявок від користувача, поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових сервісів чи послуг, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

1.5. Ці Правила створені на виконання законів України, у т.ч., але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та інших чинних нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу, а також відповідно до цієї Політики, Правил використання та/чи його сервісів, а також актів, що регулюють діяльність Компанії.

1.6. Якщо у Вас, як у Користувача нашого Сайту, є запитання або сумніви з приводу положень даних Правил або інші питання щодо персональних даних, Ви завжди можете звернутись: podpiska@mediapro.com.ua

2. ТЕРМІНИ ТА ДАНІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВИЛА

2.1. На виконання умов даних Правил наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

– «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований за допомогою таких відомостей.
– «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операція), що здійснюються з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів з конфіденційною інформацією та персональними даними, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
– «Користувач» (Ви) – особа, яка має доступ до цього Сайту за допомогою мережі Інтернет, та використовує цей Сайт як онлайн, так і офлайн.

2.2. Заходячи на цей Сайт Ви, як користувач, підтверджуєте, що є повнолітньою особою. Користуючись цим Сайтом, реалізовуючи комунікацію чи співпрацю з іншими користувачами через цей Сайт, а також, заповнивши реєстраційну форму на Сайті https://oppb.com.ua/ та проставивши під час складання реєстраційної форми графічного символу в полі, де пропонується надати згоду на обробку персональних даних, а також відповідаючи на інші інформаційні форми, Ви автоматично погоджуєтесь з умовами даних Правил та керуєтесь її положеннями.

2.3. Ми відповідально ставимось до питань безпеки, особливо щодо осіб, які входять до особливих чи вразливих груп. Проте цей Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. У випадку виявлення ненавмисно збирання персональних даних чи інших відомостей щодо неповнолітньої особи, відомості та дані будуть негайно видалені. В інакшому випадку збір та обробка таких даних чи відомостей можливі виключно у випадку безпосередньої згоди від одного з батьків або опікуна, і з явного погодження цієї особи.

2.4. Інформація, яка може бути оброблена в процесі взаємодії з користувачами цього Сайту, та містити конфіденційну інформації, персональні дані та іншу особисту інформацію та/або надається користувачами через доступ з соціальних мереж чи інших ідентифікуючих особу сервісів під час використання цього Сайту може використовуватися та оброблятися цим Сайтом відповідно до цих Правил.

2.5. Інформація про відвідування при доступі до цього Сайту через браузер, програму або інший клієнт сервери та автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час запиту, а також містити один або декілька файлів ідентифікаторів.

2.6. Безпосередньо до інформації, яка може оброблятись в рамках даних Правил та відповідно до положень чинного законодавства включаються, але не обмежуючись переліком, такі дані:

– особиста інформація, включаючи будь-які відомості чи інформацію, яку користувач самостійно передав на цьому Сайті, включаючи персональні дані та контактну інформацію різного формату; ;
– інформація, що необхідна для безперешкодної роботи з цим Сайтом, зокрема для доступу до облікового запису чи акаунту користувача (як-то: телефон, адреса електронної пошти, ім’я/нікнейм користувача, пароль та/або контрольне запитання та відповідь та інші);
– інформація, яка описує демографічні та поведінкові характеристики користувача, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством; час, частота та тривалість активності на цьому Сайті;
– інформація з пристроїв, за допомогою яких здійснюється доступ до цього Сайту та/чи його сервісів, в т.ч. про комп’ютерну систему або інший технологічний пристрій, IP адреса, яка використовується для підключення пристрою до Інтернету, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера, унікальний ідентифікатор пристрою, ідентифікатор реклами, географічне розташування та інші подібні дані пристроїв, за винятком випадків прямо заборонених чинним законодавством;
– метадані про активність користувача, про зміст його дій та повідомлення; тип активності та контент, який переглядається, поширюється та з яким взаємодіє користувач; програми, сервіси, функції, які використовуються під час перебування на цьому Сайті, а також дії, які в них виконуються;
– дослідження ринку та відгуки користувачів, які користувач добровільно щодо цього Сайту
– контент користувачів – будь-який контент, який був створений чи поширений користувачем у будь-який спосіб та на будь-яких онлайн чи офлайн ресурсах
– про облікові записи, сторінки та інших користувачів, спільноти, з якими користувач пов’язаний та взаємодіє; інформацію із соціальних мереж та будь-яка інша інформація, яка була самостійно публічно поширена користувачем, чи є частиною публічно доступного профілю, акаунту користувача та будь-яка інша інформація, якою споживач дозволив публічно ділитись у соціальних мережах чи на інших ресурсах.
– платежі та фінансова інформація – буда-яка інформація, яка потрібна для виконання транзакцій, транзакції, які користувач здійснює через, за допомогою, та на Сайті, включаючи інформацію про реквізити платника та іншу, необхідні для здійснення таких транзакцій чи інших платежів
– та інша інформація з особливим статусом чи додатковим регулюванням, як-то, але не обмежуючись: інформація про програмне забезпечення, браузер, пристрої, додатки, які використовуються для відвідування чи роботи з цим Сайтом та дозволи на обробку даних, які надавались в рамках їх використання, та інша.

2.7. Заходячи на цей Сайт Ви підтверджує свою згоду з тим, що ми маємо право взаємодіяти з Вами, як з Користувачем, шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись (розсилками): поштовою розсилкою, електронною поштою, смс-повідомлення, Viber-повідомлень, соціальні мережі та інші сервіси мережі Інтернет щодо товарів та/або послуг, маркетингові, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг, з посиланнями на умови такої згоди від нас.

2.8. Інформаційні та рекламні розсилки здійснюються на підставі Вашої згоди (підписки на розсилки), оформленої Вами через Сайт. Ви можете в будь-який час безкоштовно, у простій та зрозумілій формі відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень (відписатися від розсилок), та відкликати свою згоду на отримання повідомлень (розсилку), зокрема шляхом:

– від електронних листів: для відмови від отримання повідомлень (відписки від розсилки), що надсилаються на адресу Вашої електронної пошти, необхідно перейти за гіперпосиланням «відписатись від розсилки», яке знаходиться в кінці кожного електронного листа; якщо бажаєте відписатися прямо зараз, то, будь ласка, перейдіть за таким гіперпосиланням: «відписатись від розсилки».
– від Viber-розсилки: для відмови від отримання повідомлень (відписки від розсилки), що надсилаються через застосунок Viber на Вашому смартфоні, Вам треба у самому застосунку Viber обрати контакт, з якого Ви отримуєте повідомлення від нас, натиснути «Детально», та зняти галочку «Отримувати повідомлення».
– від SMS-розсилки: щоб відписатися від розсилки SMS-повідомлень, напишіть, будь ласка, у довільній формі звернення щодо відписки від SMS-розсилки на поштову скриньку podpiska@mediapro.com.ua. У своєму листі обов’язково зазначте Ваш контактний номер телефону, який Ви хочете відписати від розсилки.

2.9. Зареєструвавшись на нашому Сайті, Ви, як користувач, надаєте свою згоду на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, реєстрацію, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, розповсюдження та реалізація), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, зазначених в будь-яких анкетах та реєстраційних формах чи іншою отриманої чи поширеної Користувачем інформації, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних користувачі, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем різними способами електронного зв’язку, до відкликання такої згоди.

3. ЗБІР, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ. ДОСТУП (ПЕРЕДАЧА) ТРЕТІХ ОСІБ

3.1. Ми розуміємо, що конфіденційна та інша особиста інформація є цінністю, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

3.2. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків: на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці, що відповідають або є вимогою чинного законодавства.

3.3. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.4. Ми обмежуємось збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних для функціонування цього Сайту. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

3.5. Ми не збираємо будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені особливі вимоги, що можуть стосуватись расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконання, способів чи типів самовираження, членства в політичних партіях та професійних спілках, громадських об’єднаннях, засудження до покарання за скоєнні злочину, проступку або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних та інших відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних, проте користувач може самостійно визначити та надати таку інформації за умов виконання.

3.6. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем.

3.7. Ми забезпечуємо застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Поміж тим, не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого реагування та регулювання.

3.8. Ми можемо надавати доступ до персональних даних тільки уповноваженим особам і відповідно до положень цих Правил та чинного законодавства. Ми надаємо доступ до інформації користувачів тільки тим співробітникам, підрядникам та нашим агентам (постачальникам послуг), яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються на цьому Сайті та здійснюються від нашого імені (як-то в Україна, так і за її межами – суб’єктам іноземних відносин), як-то діяльність, пов’язана з маркетингом та аналізом даних, щоб повідомляти Вас і надавати рекомендації про нашу продукцію, в т. ч. про розпродажі, спеціальні пропозиції, нові характеристики Сайту, надсилати Вам повідомлення рекламного характеру. Нашими постачальниками маркетингових послуг і даних є Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Contact Form 7, AddThis, Microsoft Dynamics 365 Marketing, Sales Force та інші.

3.9. У випадках, коли наш підрядник чи агент (постачальник послуг) перебуває за межами України (іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) та у разі передачі даних на хостинг іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, такі дані будуть захищені належними засобами захисту, та лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законодавством України або міжнародними договорами України.
Якщо Ви заходите на цей Сайт в країні, відмінній від країни перебування нашого сервера (наш сервер перебуває в Україні), комунікація між нами може передбачати передачу інформації за межі міжнародних державних кордонів. Відвідуючи наш Сайт або іншим чином вступаючи з нами в електронну комунікацію, Ви погоджуєтеся на таку передачу. Навіть якщо у Вашій юрисдикції відсутні такі ж законодавчі норми про конфіденційність, як в юрисдикції місцезнаходження сервера, ми будемо вважати Вашу інформацію такою, що підлягає захисту відповідно до даних Правил.

3.10. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і можливе лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, та вичерпного переліку умов, передбачених чинним законодавством України.

4. ДОСТУП ДО ДАНИХ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ

4.1. Ви, як Користувач, маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

4.2. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством.
Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

4.3. Ми свідомо підтримуємо та інформуємо наших користувачів, як суб’єкта персональних даних, про його права, врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.4. Персональні дані та інші відомості, що обробляються відповідно до умов даних Правил, зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ

5.1. Користувач, використовуючи цей Сайт, прийняв умови даних Правил та враховує, що вони можуть змінюватись та доповнюватись, без попереднього повідомлення користувачів. Зміни чи доповнення, що вносяться до цих Правил публікуються на цій сторінці в рамках даного тексту.

5.2. Якщо користувач не відмовиться від прийняття змін та не погоджує їх окремо в письмовій формі через електронну адресу e-mail, це означатиме, що користувач погоджуєтеся з відповідними змінами Правил.

5.3. Нові Правила, з усіма змінами та доповненнями вступає в силу з моменту її розміщення на цьому Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.