Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Досвід найкращих

«Щороку розробляються плани заходів з ОП та визначається обсяг їх фінансування»

Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (далі — АТ «Хмельницькобленерго», Товариство) одне з найефективніших в енергетичній галузі. У ньому проведено зовнішній аудит на відповідність системи управління вимогам міжнародних стандартів. Що саме вдалося зробити на підприємстві для удосконалення процесів управління якістю, а також у сфері екології та охорони праці, виробничо-практичному журналу «Охорона праці і пожежна безпека» (далі — ОППБ) розповідає виконуючий обов’язки генерального директора Товариства Олег Козачук.

ОППБ: Пане Олеже, у 2019 р. в АТ «Хмельницькобленерго» відбувся зовнішній сертифікаційний аудит системи управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів. Як змінилася робота колективу після їх впровадження?

Олег Козачук: Товариство отримало престижну нагороду «Лідер року-2018». Вона є свідченням чесності та прозорості ведення бізнесу, відкритості для партнерів та всіх стейкхолдерів1, а відповідно — значного внеску в економічний розвиток України. Звичайно, здобути нагороду такого рівня неможливо без компетентного персоналу та менеджменту, без налагоджених внутрішніх комунікацій та технологічних процесів, дієвої системи управління.

Вже 12 років поспіль у Товаристві постійно впроваджують новітні принципи менеджменту, що базуються на вимогах міжнародних стандартів серії ISO 9000 з питань якісного менеджменту, тобто найбільш раціонального управління процесами, спрямованими на досягнення конкретних, вимірних результатів. Постійно розробляються нові методики, регламенти, технологічні карти, які визначають стандарти виконання процесів, і вони обов’язково містять найкращі вітчизняні й міжнародні практики.

У 2019 р. в АТ «Хмельницькобленерго» відбувся зовнішній сертифікаційний аудит системи управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001. Сертифікація проводилася у міжнародній системі SIC. Така аудиторська перевірка дала Товариству змогу оцінити відповідність системи управління, ефективність взаємодії з усіма зацікавленими сторонами і виділити аспекти для удосконалення та подальшого розвитку.

Товариству вдалося:
 • зберегти та вдосконалити існуючу систему управління;
 • націлити управлінські ланки та персонал на ризик-орієнтований підхід до управління, розвиток лідерських аспектів та задоволення усіх зацікавлених сторін.

ОППБ: Важливим елементом удосконалення процесів на вашому підприємстві є практичне впровадження вимог міжнародного стандарту ISO 31000 «Управління ризиками». Чи не могли б Ви детальніше розповісти про це?

Олег Козачук: У нас розроблена методика «Визначення та оцінка ризиків АТ «Хмельницькобленерго», котра дає змогу визначати ризики і розробляти практичні заходи для їх уникнення. Система оцінювання та управління виробничими ризиками базується на аналізі, оцінці та доведенні рівня ризиків до оптимальних (прийнятних) значень, для чого розробляються та реалізуються відповідні заходи.

Процедура оцінки ризиків і подальшого управління ними здійснюється з такою послідовністю:
 • ідентифікація небезпек;
 • визначення:
 • ймовірності настання нещасних випадків;
 • рівня (ступеня) ризику;
 • заходів і методів управління виявленими ризиками;
 • інформування про виявлені ризики.

У підрозділах Товариства до управління ризиками залучаються компетентні працівники через:

 • обговорення;
 • збирання інформації;
 • включення до складу постійних робочих груп з визначення та оцінки ризиків.

На сьогодні нам вдалося ідентифікувати фактично всі наявні на робочих місцях виробничі ризики, що є результатом плідної праці всього персоналу, фактично кожної ланки та кожного рівня управління.

ОППБ: У звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за 2018 р. роботу Товариства щодо дотримання вимог законодавства з питань забезпечення працівників засобами індивідуального захисту визнано взірцевою. Яким чином вдалося вибудувати таку взірцеву роботу? Як побудована система забезпечення працівників ЗІЗ на підприємстві?

Олег Козачук: З метою досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в АТ «Хмельницькобленерго» щороку розробляються плани комплексних організаційно-технічних заходів з охорони праці та визначається обсяг їх фінансування. У комплексні заходи з охорони праці (далі — ОП) включене й придбання засобів захисту, спецодягу і пристосувань.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», витрати на ОП мають становити не менше 0,5% фонду оплати праці за попередній рік. Цього недостатньо для виконання усіх запланованих заходів, тож керівництвом Товариства було прийняте рішення про 100% фінансування усіх заходів, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці. Тому працівники Товариства у повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, що відповідають чинним стандартам і передбачені нормами видачі спецодягу і спецвзуття.

А за прання спецодягу працівникам надається грошова компенсація.

Фахівцями департаменту охорони праці проведено аналіз, відбір і модернізацію спецодягу та засобів захисту з метою оптимального та зручного користування ними. Під час закупівель значна увага приділяється якості товару, матеріалу, з якого він виготовлений, фурнітурі, комплектуючим, обов’язково перевіряється наявність декларації про відповідність тощо.

ОППБ: Чи не могли б Ви поділитися досвідом організації роботи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці та досвідом зменшення виробничого травматизму в підрозділах Товариства?

Олег Козачук: Департаментом охорони праці АТ «Хмельницькобленерго» проведено вагому роботу з побудови сучасної системи управління охороною праці (далі — СУОП), розроблено стратегію підвищення рівня безпеки персоналу з урахуванням політики та цілей Товариства.

Політика Товариства

Політика Товариства у сфері охорони праці полягає у:

 • підтримці високої культури виробництва;
 • забезпеченні контролю за станом виробництва, технологій і обладнання;
 • проведенні навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
 • соціальному захисті працівників, відшкодуванні шкоди особам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Цілі Товариства

Відповідно до прийнятої політики, підприємство ставить перед собою такі цілі:

 • виключити смертельний виробничий травматизм;
 • зменшити виробничий травматизм за рахунок зниження рівня ризиків;
 • сформувати у працівників усвідомлене стійке безпечне поводження на виробництві.
Виконання політики та досягнення цілей Товариства щороку розглядаються, аналізуються та коригуються з метою вдосконалення і отримання максимального ефекту, оскільки повна і об’єктивна інформація щодо стану ОП допомагає проводити ефективну профілактику виробничого травматизму.

Враховуючи, що однією з основних умов покращення стану ОП є солідарна відповідальність кожного працівника й адміністрації, положенням про СУОП АТ «Хмельницькобленерго» закріплено розподіл функцій та обов’язків у частині дотримання вимог законодавства і стандартів з ОП серед усіх співробітників, від генерального директора до робітника. Виконання чи невиконання таких обов’язків тягне за собою певні заходи впливу — від заохочення до покарання. А оскільки для забезпечення належного стану ОП велике значення має система внутрішнього стимулювання безпечної організації та ведення робіт окремими працівниками, департаментом охорони праці запроваджено відзначення кращих працівників, які неухильно дотримуються вимог нормативних документів з ОП, беруть активну участь у заходах з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Такі відзначення приурочуються до професійних свят — Дня енергетика та Всесвітнього дня охорони праці.

Крім того, на виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, АТ «Хмельницькобленерго» приділяє значну увагу:

 • навчанню та підвищенню якості професійного складу працівників,
 • формуванню професіоналізму, майстерності не тільки працівників виробничих служб, відділів, цехів, а й інженерів з ОП.

ОППБ: Як на підприємстві перевіряють стан внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання потенційно небезпечних об’єктів? Як організовано їх підготовку до зимового періоду?

Олег Козачук: Перевірка технічного стану джерел внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання АТ «Хмельницькобленерго» здійснюється пожежно-рятувальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) відповідно до вимог Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 червня 2015 р. № 696. А до зимового періоду джерела протипожежного водопостачання ми готуємо у вересні-жовтні із залученням ДСНС.
______________
1 Стейкхолдери — фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!

Читайте такожРозсилка новин