Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Увага! Роботи на висоті!

З метою попередження травмування працівників при виконання робіт на висоті Держпраці наголошує на неухильному дотриманні вимог з охорони праці під час виконання зазначених робіт.

Основні вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті регламентуються Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), які встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі;
 • медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
 • спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Для створення безпечних умов праці під час виконання робіт на висоті необхідно:

 • забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 • вживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті, зокрема щодо стану алкогольного сп’яніння.

Роботодавець зобов’язаний на кожному робочому місці забезпечити виконання заходів:

 • забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів, щорічне навчання і щорічні перевірки знань працівників, які виконують роботи на висоті;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту, технологічною оснасткою, спеціальним одягом та спеціальним взуттям;
 • забезпечити своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які використовуються в роботі на висоті;
 • призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані:

 • знати і виконувати вимоги Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій;
 • дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт;
 • виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту;
 • проходити в установленому порядку медичний огляд.

До засобів захисту від падіння з висоти належать: пояси запобіжні, каски, страхувальні канати, запобіжні верхолазні пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом, огородження, захисні сітки, знаки безпеки, верхолазне спорядження, яке використовується разом із вищезазначеними засобами захисту.

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти не медичними працівниками, відповідно до Порядку надання домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти, затвердженого наказом МОЗ України від 16.06.2014 № 398:

 1. Переконатися у відсутності небезпеки.
 2. Викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 3. Зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця чи руками.
 4. Провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання.
 5. Якщо у постраждалого відсутнє дихання — розпочати проведення серцево-легеневої реанімації.
 6. За наявності свідомості у постраждалого та відсутності зовнішніх пошкоджень уточнити його основні скарги та висоту падіння.
 7. При відсутності небезпеки залишити постраждалого у попередньому положенні до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 8. За наявності у постраждалого інтенсивної зовнішньої кровотечі — зупинити її, при цьому уникати зайвих рухів та мінімізувати переміщення постраждалого.
 9. При відсутності свідомості та збереженому диханні у постраждалого — підтримувати прохідність дихальних шляхів, фіксувати шийний відділ хребта.
 10. При положенні постраждалого на животі, відсутності свідомості та підозрі на відсутність дихання — фіксувати шийний відділ хребта та перемістити постраждалого на спину.
 11. Переміщення постраждалого виконувати за допомогою присутніх осіб.
 12. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 13. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин