Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва автомобільного пального — про безпечне використання працівниками виробничого обладнання

За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 07.09.2021 р. № 36576/6/6/1-21 у зв’язку з наявними системними порушеннями, що мають значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави фахівцями Управління Держпраці проводяться позапланові перевірки за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці та оформлення трудових відносин суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва автомобільного пального.

Під час заходів інспекторським складом велика увага приділяється питанням забезпечення безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, а саме:

  • роботодавець повинен вживати необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю;
  • наявності Дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (резервуарів, паливно-роздаткових колонок) від органів Держпраці згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107;
  • наявності Дозволу на роботи підвищеної небезпеки, зокрема роботи у вибухонебезпечних зонах від органів Держпраці згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107;
  • проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки в відповідності до Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ «Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002 р. № 956;
  • наявності паспортів та висновків про технічний стан обладнання підвищеної небезпеки (резервуарів) з встановленням терміну служби (ресурс) з урахуванням конкретних умов експлуатації відповідно НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебепзпечних хімічнимх, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»;
  • під час вибору виробничого обладнання роботодавець зобов’язаний враховувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки, здоров’я та життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які додаткові ризики, пов’язані з використанням цього виробничого обладнання.

Роботодавець повинен надати працівникам всі необхідні технічні документи та нормативно-правові акти з охорони праці щодо експлуатації виробничого обладнання, що використовується в роботі.

Якщо неможливо повністю забезпечити використання виробничого обладнання працівниками без ризику для їхньої безпеки, здоров’я та життя, роботодавець повинен вжити усіх заходів для мінімізації цих ризиків!

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин