Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Профілактика охорони праці під час лісосічних робіт

Найбільш травмонебезпечна професія на підприємствах лісового господарства — лісоруб. Праця лісоруба відзначається значною важкістю і напруженістю і це збільшує потенційну загрозу і небезпеку для здоров’я та життя.

Найчастіше зазнають травм працівники, вік яких становить 30–50 років. Це особи, більшість з яких встигли змінити кілька професій на різних підприємствах. Їм властива надмірна самовпевненість і переоцінка власних можливостей, які знижують увагу людини й призводять до нехтування правилами безпеки, що в підсумку створює нештатні ситуації.

Характерні порушення:

 • службами охорони праці не здійснюється належний контроль за дотриманням працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, не видаються, в установленому порядку, приписи керівникам структурних підрозділів щодо усунення виявлених порушень;
 • до роботи допускаються працівники, які не мають відповідної професійної підготовки;
 • не завжди розробляються або не якісно розробляються технологічні карти виконання лісосічних робіт, виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
 • у технологічних картках не завжди зазначається комплекс підготовчих робіт на лісосіках, не конкретизується перелік лісосічних робіт, не визначено місце розкряжування дерев після їх звалювання і очищення від гілок під час проведення лісосічних робіт;
 • не в повному обсязі проводяться підготовчі роботи до проведення основних робіт;
 • не в повній мірі ліквідовується захаращеність, підлісок тощо, що заважає проведенню лісосічних робіт;
 • під час виконання лісосічних робіт на лісосіках не звалені небезпечні — завислі дерева;
 • під час спилювання здорових дерев не залишаються недопилки відповідно до вимог «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» НПАОП 02.0-1.04-05;
 • недотримуються вимоги безпеки при звалюванні дерев, спилювання проводяться з недотриманням висоти основного різу стовбура, тощо;
 • трелювальний волок не скрізь розчищений від деревної і чагарникової рослинності та наявні на волоці пеньки не зрізані в рівень з поверхнею грунту.

Мають місце випадки виконання робіт підвищеної небезпеки фізичними особами-підприємцями без наявності відповідних дозвільних документів.

Основні причини травмування працівників лісової галузі:

 • відсутність або недостатній контроль з боку керівників вищої та середньої ланки за дотриманням працівниками вимог безпеки під час виконання робіт, а також за дотриманням працівниками виробничої та трудової дисципліни;
 • з боку працівників — людський фактор і невиконання (недотримання) вимог інструкцій з охорони праці, які діють в межах підприємства;
 • недостатнє забезпечення спеціальною технікою при проведенні лісосічних робіт та спецтехнікою при проведенні трелювальних робіт;
 • відсутність по окремих підприємствах функціонування системи колективного захисту працюючих під час здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт (навантаження лісопродукції у вагони) при виконанні робіт на висоті;
 • значний ріст криміногенної ситуації в регіонах, пов’язаний із збільшенням фактів крадіжок деревини на території держлісфонду, і як наслідок — травмування посадових осіб державної лісової охорони під час здійснення ними функції охорони зі сторони третіх осіб.

Для проведення профілактичних заходів щодо зменшення травматизму в лісовій галузі суб’єктам господарювання пропонується:

 1. Роботодавцям усіх рівнів забезпечити дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці працівниками підприємств.
 2. Забезпечити ефективну роботу служб охорони праці усіх рівнів.
 3. Посилити контроль за наявністю дозвільних документів у суб’єктів господарювання, які виконують роботи підвищеної небезпеки на території області.
 4. Посилити оперативний адміністративно-громадський контроль 2–4 рівня шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
 5. Продовжити практику проведення конкурсу-змагань вальників лісу усіх рівнів, при цьому постійно вдосконалювати форми і методи роботи.
 6. Поетапна механізація (автоматизація) всього комплексу лісозаготівельних робіт, при цьому використовуючи кращий світовий досвід.
 7. Завершення впровадження системи колективного захисту працюючих при виконанні робіт на висоті під час здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт на території нижніх складів.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин