Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Проведення медичних оглядів певних категорій

Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 роботодавець звертається з заявкою до територіальних Управлінь Держпраці для визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

Періодичний медичний огляд проводиться з метою: своєчасного виявлення ранніх ознак професійних та виробничозумовлених захворювань, динамічного спостереження за станом здоров’я, вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в даних умовах, розробка індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам групи ризику, проведення відповідних оздоровчих заходів.

Зауважуємо, що тільки уважний огляд працівника, якісні дані клінічних, рентгенологічних, інструментальних досліджень, скрупульозне вивчення професійного маршруту, даних медичних оглядів до цього, дасть змогу провести якісний медичний огляд та дати об’єктивний висновок щодо стану здоров’я.

Обов’язкове проведення медичного огляду працівників певних категорій передбачено нормами:

  • трудового законодавства, якщо умови праці відрізняються від стандартних (наприклад, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці) або працівникам не виповнився 21 рік (ст. 169 Кодексу законів про працю України);
  • зазначені вимоги містяться також і в ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівника, наведено в додатку 4, а перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведено у додатку 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246.

У п. 34 Положення про Державну службу України з питань праці визначено завдання Держпраці в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

Тому, у разі необхідності організації періодичного медичного огляду на вашому підприємстві, ви можете звертатися з відповідною заявою до територіальних Управлінь Держпраці. До заяви необхідно додати штатний розклад для забезпечення якості, об’єктивності та повноти охоплення працівників медичними оглядами по підприємству, установі чи організації. Під час складання акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, відділом з питань гігієни праці територіального Управління Держпраці використовуються результати проведеної атестації робочих місць за умовами праці і інші данні щодо умов праці на конкретних робочих місцях.

Держпраці розраховує, що підсумком її з вами роботи стане своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу та проведення відповідних оздоровчих заходів на підприємствах, установах та організаціях.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин