...

Про посилення відповідальності роботодавців за затримку заробітної плати


У ВРУ 19 липня 2023 року зареєстровано проєкт Закону № 9510 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Законопроєктом передбачається:

  • зобов’язати роботодавця у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»;

Раніше писали: Праця неповнолітніх: зручна інфографіка від Держпраці

  • надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів;
  • розширити підстави для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені у зв’язку з порушенням строків її виплати;
  • закладення законодавчих підстав для створення гарантійної установи задля задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, як це передбачено ст. 25 Європейської соціальної хартії (переглянутої), частиною ІІІ Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця та Директивою 2008/94/ЄC про захист працівників у разі банкрутства працедавця;
  • виплата працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року;
  • включення до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування періоду, за який виплачено вищезазначену компенсацію заробітної плати, як періоду, за який сплачено єдиний внесок із виплаченої суми компенсації заробітної плати, та врахування такого періоду при обчисленні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування.

Читайте також: Розрахунковий період для виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві: роз’яснення ПФУ

Законопроєктом передбачається виплата працівнику компенсації у разі неплатоспроможності роботодавця лише для боргів, заявлених в господарському процесі щодо роботодавця, день відкриття провадження у справі про банкрутство якого настав не раніше дня набрання чинності запропонованим законом.

 

У разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січня 2025 року (крім статті 115, статті 115-1 та частини восьмої статті 265 КЗпП, пункту 1 частини першої статті 161 Цивільного процесуального кодексу України, статті 34 та статті 341 Закону України «Про оплату праці», які наберуть чинності з 1 січня 2024 року).

Читайте також: Про розмір кошторисної заробітної плати

Положення цього Закону застосовуватимуться:

  • до правовідносин, за якими затримка виплати заробітної плати виникла з дня набрання чинності цим Законом. До правовідносин, за якими затримка виплати заробітної плати виникла до набрання чинності цим Законом, застосовуються норми законодавства, які діяли до набрання чинності цим законом;
  • до випадків неплатоспроможності роботодавця, день відкриття провадження у справі про банкрутство якого настав не раніше дня набрання чинності цим Законом. До компенсації у встановленому цим Законом порядку можуть бути заявлені всі належні працівникові суми заробітної плати, передбачені законодавством про працю, колективним договором, угодою сторін, не залежно від дати виникнення відповідних зобов’язань роботодавця, щодо якого порушено справу про банкрутство.

Письмова консультація — замовте послугу від експертів журналу «Охорона праці і пожежна безпека»
Для довідок: 067-317-5886

Джерело: KadrEx


АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ — незалежна комплексна перевірка підприємства на відповідність законодавству України

Процедура аудиту необхідна насамперед керівникові компанії, щоб:

✔ знати реальний стан справ на підприємстві щодо питань з ОП;

✔ виявити слабкі сторони системи охорони праці;

✔ підготуватися до перевірки контролюючих органів;

✔ запобігти ризикам та зберегти життя і здоров’я працівників.

0 (800) 219-977(067) 317-58-86
podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


МОЗ запроваджує підготовку протезистів-ортезистів
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Із 20 лютого НБУ змінив порядок визнання підприємств критично важливими для бронювання
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Зміни до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Набули чинності Зміни до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, затверджені наказом Мінекономіки від 20 грудня ...