Організація та проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві


Організація та проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві

Інструктажі з охорони праці є одним з найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт.

За характером, видом робіт і часом проведення вони бувають вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові.

 

Хто і коли проводить повторний інструктаж

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем із урахуванням конкретних умов праці:

– на роботах із підвищеною небезпекою – не рідше, ніж раз на 3 місяці;

– для решти робіт – не рідше, ніж раз на 6 місяців.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Замовити 0 (800) 219-977

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Той, хто проводив інструктаж, завершує його перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. У разі незадовільних результатів перевірки протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Замовити 0 (800) 219-977

Джерело: Управління Держпраці


Письмова консультація з охорони праці і пожежної безпеки

  • Потребуєте письмової відповіді на запитання?
  • Складно точно передати відповідь колегам і керівництву усно?
  • Бажаєте додати своїй точці зору експертності?

Замовляйте розгорнуту письмову консультацію

0 (800) 219-977

E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Про реалізацію прав працівників на безпечні умови праці
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх ...