Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Нагадуємо про необхідність дотримання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Зазначаємо суб’єктам господарювання будівельної галузі, а саме: замовникам, керівникам будівництва, генеральним підрядникам, підрядникам, субпідрядникам, фізичним особам, що забезпечують себе роботою самостійно, що «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 р. № 1050 (далі — Мінімальні вимоги), є чинним нормативно-правовим актом з охорони праці, що встановлює загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт згідно з переліком видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Так, Мінімальними вимогами передбачено, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт в одному із таких випадків:

  • якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
  • якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Відповідно до Мінімальних вимог замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт.

Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

План з охорони праці будівельного майданчика розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований.

Виконуючи роботи з дотриманням Мінімальних вимог, ви будуєте безпечно!

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин