Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Коли створюється служба охорони праці на підприємстві

На кожному підприємстві на основі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 (далі — Типове положення) має бути розроблене і затверджене Положення про службу охорони праці.

Обов’язок щодо розробки та затвердження такого Положення покладено на роботодавця.

Положення про службу охорони праці відповідного підприємства розробляється і затверджується відповідно до 1.2 Типового положення, яким визначається структура служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

При цьому, згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та п. 1.4 Типового Положення на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Тобто, за вказаних вище обставин на підприємстві функція служби охорони праці, зокрема, інженера з охорони праці, може бути покладена на працівника, прийнятого на роботу за трудовим договором у порядку сумісництва.

Необхідно зазначити, що на підприємстві з кількістю 50 працівників і більше інженер з охорони праці не може працювати за сумісництвом.

Водночас на підприємствах, де працює менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти, які мають відповідну підготовку, на договірних засадах.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин