Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Чи можлива доплата, якщо умови праці віднесено до допустимих?

На робочих місцях працівників фізіотерапевтичного кабінету лікарні проведена атестація за умовами праці. Умови праці на робочих місцях віднесено до допустимих. Чи можливе надання доплати до посадового окладу (тарифної ставки) працівникам кабінету за іншими підставами і в якому розмірі?

Згідно статті 100 Кодексу законів про працю України підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці тощо.

Умови оплати праці працівників установ охорони здоров’я визначені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519).

Відповідно до пункту 3.4.5. Наказу № 308/519 робітникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) відповідно до наведеного у додатку 6 Переліку робіт з шкідливими і важкими умовами праці.

До Переліку включено наступні роботи:

 • Малярні роботи в закритих приміщеннях з використанням нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб, використання хімічних речовин 2–4 класів небезпечності.
 • Чищення котлів у холодному стані.
 • Обмурування котлів у гарячому стані.
 • Обслуговування тепломережних бойлерних установок, установок у котельних спорудах.
 • Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.
 • Аварійно-відновлювальні роботи з обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж.
 • Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну.
 • Укладення паркетних, плиткових, лінолеумних підлог на гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, зроблених на основі синтетичних смол і хімічних розчинників, віднесених до 2–4 класу небезпечності.
 • Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні роботи, які проводяться у приміщеннях.
 • Прання, сушіння і прасування спецодягу, білизни.
 • Роботи з прання білизни та спецодягу вручну з використанням мийних і дезінфекційних засобів.
 • Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.
 • Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну.
 • Роботи, пов’язані з обробкою, обмиванням м’яса, риби, обсмаженням птиці.
 • Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.
 • Робота на друкарських та інших лінотипних машинах.
 • Загострення пилок, ножів та іншого інструмента абразивними кругами сухим способом.
 • Пиляння та обрізка колод, брусків та інших лісоматеріалів на деревообробних верстатах.
 • Роботи, пов’язані із чисткою вигрібних ям, каналізаційних колодязів, проведення їх дезінфекції.

Право на доплати за умови праці працівники мають, якщо умови праці на їх робочих місцях характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи, а саме: гранично допустимі концентрації (ГДК) та/або гранично допустимі рівні (ГДР), що має бути підтверджено результатами атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1991 р. № 442.

Доплати залежать від фактичного стану умов праці на робочих місцях із важкими і шкідливими умовами праці та встановлюються у наступних розмірах: — 4, 8, 12% до тарифної ставки (окладу). Конкретні розміри доплат визначаються також на підставі атестації робочих місць і оцінці умов праці на них у відповідності до чинної в Україні постанови Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці» від 03.10.1986 р. № 387/22-78.

Гігієнічною класифікацією праці, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи.

У випадку підтвердження на робочих місцях шкідливих умов праці, атестаційна комісія підприємства включає їх до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації.

Із заданого питання випливає, що на робочих місцях фізіотерапевтичного кабінету концентрація шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не перевищує ГДК, показники фізичних факторів на робочих місцях також не перевищують гранично допустимі рівні. Згідно Гігієнічної класифікації праці такий стан умов праці вважається безпечним. Надання пільг та компенсацій за роботу у безпечних умовах праці чинним законодавством не передбачено.

Отже, доплати до посадового окладу (тарифної ставки) працівникам фізіотерапевтичного кабінету лікарні, можуть встановлюватися лише за умови виконання ними робіт, зазначених у додатку 6 Перелік робіт з шкідливими і важкими умовами праці, проведення досліджень шкідливих виробничих факторів на робочих місцях та перевищення на робочих місцях гранично допустимих концентрації (ГДК) та/або гранично допустимих рівнів (ГДР) виробничих факторів.

Одночасно, відповідно до пункту 2.4.5. Наказу № 308/519 у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці посадові оклади (тарифні ставки) працівників фізіотерапевтичних відділень, кабінетів можуть підвищуватися на 15 відсотків.

Згідно переліку працівників, який наведено у пункті 2.11. додатку 3 Наказу № 308/519, це працівники, які обслуговують хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; працюють у грязелікарнях; відпускають родонові ванни; підготовлюють озокеритові процедури; працюють на генераторах УВЧ будь-якої потужності (при відпусканні на місяць у середньому не менше 10 процедур у зміну).

При встановленні таких доплат проведення атестації робочих місць за умовами праці не передбачається. Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці (відповідно до підпункту 12. пункту 2.4.5.) та затверджується колективним договором.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин