Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків


Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків
 • Робота підвищеної небезпеки та кримінальна відповідальність
 • Алгоритм допуску працівника до роботи підвищеної небезпеки
 • Зразки документів для організації безпечної роботи

 

Керівник підприємства повинен знати — як дотримуючись законодавства допустити працівника до виконання роботи підвищеної небезпеки. Порушення може призвести до повної заборони компанії працювати та кримінальної відповідальності в разі, якщо з працівником станеться нещасний випадок.

Про допущення працівника до роботи підвищеної небезпеки зазначено в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05). Але це доволі складний документ, тож пропоную виконати 9 кроків, які допоможуть  легко, а головне — правильно допустити працівника до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 1

Щоб допустити до самостійної роботи працівників, яких залучають до робіт підвищеної небезпеки, та таких, де є потреба у професійному доборі, дотримуйтеся відповідного порядку дій.

 

Алгоритм допуску працівника до роботи підвищеної небезпеки

Крок 1. Направити працівника на первинний медичний огляд

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р. № 246 та, як правило, після атестації робочих місць, якщо працівник буде залучений до роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, роботодавець має направити його до медичного закладу на первинний медичний огляд. Це відбувається коштом роботодавця.

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 2

 

Крок 2. Видати наказ про прийняття працівника на роботу

Оскільки протипоказань для роботи підвищеної небезпеки немає, роботодавець офіційно влаштовує працівника, тож видає про це відповідний наказ (див. додаток 1).

Завантажити Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу в Живому журналі

 

Крок 3. Провести для працівника вступний інструктаж з питань охорони праці

Після укладення трудового договору проводимо вступний інструктаж. Його має провести спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні, з використанням навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються роботодавцем.

Засоби індивідуального захисту — завітайте в магазин проєкту «Охорона праці і пожежна безпека»

 

Крок 4. Поінформувати працівника про шкідливі фактори

Інформуємо працівника під розписку про:

 • умови праці;
 • наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • можливі наслідки їх впливу на здоров’я;
 • права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства й колективного договору (див. додаток 2).

Завантажити додаток Розписка про ознайомлення з умовами праці на робочому місці в Живому журналі

Знайомимо працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, посадовою інструкцією, з результатами атестації робочого місця.

 

Крок 5. Провести первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці

До початку роботи або стажування працівник має пройти первинний інструктаж з питань охорони праці. Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Первинний інструктаж, як і інші види інструктажів, крім вступного, завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Перевіряє результат особа, яка проводила інструктаж.

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 3

Якщо працівник не проходить стажування (дублювання), особа, яка проводила інструктаж, вносить запис про проведення первинного інструктажу та допуску до роботи до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Якщо працівник проходить стажування (дублювання) — запис про допуск до самостійної роботи виконується після проходження стажування (дублювання) та перевірки знань відповідних нормативних актів з питань охорони праці.

 

Крок 6. Провести спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Спеціальне навчання — вивчення працівниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Простіше кажучи, працівник, який буде виконувати роботу на висоті більше ніж 1,3 м, має пройти спеціальне навчання Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті, що затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 р. № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07) (див. рисунок 1).

Працівники мають проходити спеціальне навчання щорічно.

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 4

Перевірка знань після проведення спеціального навчання здійснюється:

 • комісією підприємства (якщо навчання проводилося безпосередньо на підприємстві);
 • комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилося у навчальному центрі).

Комісія складається з осіб, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Крок 7. Видати наказ про допуск працівника до стажування (дублювання)

Допуск до стажування (дублювання) оформлюємо наказом (розпорядженням) (див. додаток 3).

Завантажити Наказ про проведення стажування в Живому журналі

У наказі:

 • визначаємо тривалість стажування (дублювання);
 • та вказуємо працівника, відповідального за його проведення.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також його тривалість визначає керівник підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

 

Крок 8. Організувати стажування (дублювання) працівника протягом 2–15 змін

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розроблені на підприємстві відповідно до функціональних обов’язків працівника та затверджені роботодавцем (керівником структурного підрозділу).

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 5

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства.

У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.

Телефонна консультація з охорони праці і пожежної безпеки
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

 

Крок 9. Допустити працівника до виконання самостійної роботи з підвищеної небезпеки

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) допускаємо працівника до самостійної роботи (див. додаток 4). Робимо про це запис у журналі реєстрації інструктажів.

Завантажити Наказ про допуск до самостійної роботи в Живому журналі

Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків - Фото 6

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА: як зберегти життя/здоров’я потерпілого + практичний кейс про правила в умовах бойових дій
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Акція Оплачуй 9 міс - отримуй 12

Євгеній Білий
Євгеній Білий
Інженер з охорони праці компанії Racio

Матеріали до теми


Види отруєнь та їхня специфіка. Надаємо домедичну допомогу правильно
Якими є види отруєнь, їхні причини та симптоми Ключові особливості надання домедичної допомоги постраждалим при отруєннях різного характеру Як уберегтися ...
Що робити під час зупинки ліфтової кабіни?
Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни. Департамент муніципальної безпеки нагадує ...