Професійні захворювання та їх профілактика


Професійні захворювання та їх профілактика

Життя та здоров’я — найбільша цінність для людини. Близько третини життя ми витрачаємо на працю. Не секрет, що навіть улюблена і бажана робота не застрахована від певних ризиків та неприємностей.

 

Багато професій пов’язані з небезпекою і шкодою для здоров’я

На сьогодні рівень професійної захворюваності серед працівників усіх сфер господарювання є серйозною проблемою, пов’язаною з несприятливими умовами праці.

Професійна хвороба — це захворювання, у розвитку якого переважну роль відіграють несприятливі умови праці. До професійних хвороб належать ті, що виникають внаслідок безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих факторів. Або це хвороби, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно.

Засоби індивідуального захисту — завітайте в магазин проєкту «Охорона праці і пожежна безпека»

Основні причини професійних захворювань

Основними причинами набуття професійних захворювань є недосконалість технологічного процесу, невикористання засобів індивідуального захисту, нехтування гігієнічних нормативів.

У виникненні професійного захворювання відіграють такі фактори:

– кількість (доза) шкідливих речовин, які потрапляють в організм або рівень вібрації, шуму;

– тривалість дії їх на працюючих;

– умови праці, які можуть зменшити вплив шкідливостей на здоров’я;

– наявність засобів індивідуального захисту;

– індивідуальна чутливість сприймання людьми тих чи інших виробничих чинників.

 

Види професійних захворювань

Залежно від тривалості дії професійного фактора розрізняють гострі та хронічні професійні захворювання.

Гостре професійне захворювання (отруєння) – захворювання (або смерть), що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання).

Якщо ж якийсь фактор впливав на працівника впродовж певного часу, ефект від нього накопичувався тривалий термін, то це – хронічне професійне захворювання.

Хронічними є професійні захворювання (отруєння), що виникли внаслідок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно впливу шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою.

Живий журнал «Охорона праці і пожежна безпека»
Доступний 24/7 у смартфоні, на планшеті чи комп’ютері
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

 

Порядок виявлення підозри на професійне захворювання

Порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій».

Зростання рівнів професійної захворюваності пояснюється недостатньою увагою до додержання вимог чинного законодавства та технологічної дисципліни, різким скороченням коштів на охорону праці, використанням шкідливих речовин та технологічного обладнання без належної сертифікації та гігієнічної експертизи, а також низьким рівнем виробничої та особистої гігієнічної культури.

 

Профілактика професійних хвороб

Профілактика професійних хвороб полягає в систематичному поліпшенні умов праці та ліквідації шкідливо діючих факторів, зменшення їх дії до безпечного для здоров’я людини рівня.

Одним із напрямів профілактичної роботи роботодавців щодо попередження впливу виробничих ризиків на працівників є проведення атестації робочих місць за умовами праці. Порядок атестації регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 квітня 2014 року № 248.

 

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці й оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Телефонна консультація з охорони праці і пожежної безпеки
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Підвищення рівня безпеки праці можна досягти шляхом проведення профілактичних заходів, розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту, підвищення рівня культури праці шляхом пропагування безпеки праці й різних способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА: як зберегти життя/здоров’я потерпілого + практичний кейс про правила в умовах бойових дій
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Джерело: Управління Держпраці


Консультування з питань АУДИТУ з Охорони праці

  • гнучка цінова політика
  • дотримання поставлених термінів виконання
  • індивідуальний підхід до кожного клієнта
  • компетентність і професіоналізм експертів
  • з виїздом на підприємство та онлайн

Для довідок: 0 (800) 219-977
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Працівники сервісних центрів МВС в Києві пройдуть курси з ментального здоров’я
Громадська спілка «Національна рада психологів України» підписала меморандум з представниками регіонального сервісного центру МВС у Києві щодо проведення навчань за ...
Види отруєнь та їхня специфіка. Надаємо домедичну допомогу правильно
Якими є види отруєнь, їхні причини та симптоми Ключові особливості надання домедичної допомоги постраждалим при отруєннях різного характеру Як уберегтися ...