Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Своєчасно проводьте атестацію робочих місць за умовами праці!

Нагадуємо роботодавцям про необхідність своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Атестація робочих місць передбачає:

  • виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;
  • дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;
  • обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;
  • підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;
  • перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;
  • розв’язання спорів, які можуть виникнути між суб’єктами господарювання і працівниками стосовно умов праці, пільг і компенсацій;
  • розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працівників;

Тобто роботодавцем на основі результатів атестації реалізовуються організаційні, соціальні, економічні, технічні і санітарно-гігієнічні заходи для усунення впливу на працівників шкідливих виробничих факторів, вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», надання працівникам інших пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці, а також розробку заходів щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин