Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Хто підлягає обов’язковому медогляду?

Порядок визначення категорій працівників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці

Кодекс Законів про працю України (ст. 169) та Закон України «Про охорону праці» (ст. 17) зобов’язують роботодавців за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Процедура проведення медичних оглядів визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246).

Відповідно до пункту 2.2 Порядку № 246 територіальний орган Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1 (далі — Акт визначення).

Для визначення категорії працівників, які на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці підлягають обов’язковим медичним оглядам, фахівці територіального органу Держпраці вивчають такі документи:

  • лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, які організовує роботодавець відповідно до п. 3.1 Порядку № 246;
  • витяги зі штатного розпису або переліки професій, посад, із зазначенням структурних підрозділів підприємств;
  • за необхідністю — інформацію про технологічні процеси, устаткування, характер виконуваних працівниками робіт тощо.

До графи 5 Акта визначення заносяться лише професії (посади), яким за результатами лабораторних досліджень встановлені шкідливі та важки умови праці.

Звертаємо увагу, що згідно чинних Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248, шкідливі умови праці це — стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує встановлені гігієнічні нормативи.

Акт визначення не складається у разі відсутності лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, важкості і напруженості трудового процесу на конкретних робочих місцях. Роботодавцю надається відповідь з обґрунтуванням відмови в складанні Акту та рекомендації щодо проведення відповідних лабораторних досліджень.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин