Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Коли проводиться позачергова атестація робочих місць?

За яких умов виникає потреба у проведенні позачергової атестації робочих місць за умовами праці?

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 р. № 442 законодавством України врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими (особливо шкідливими) і важкими (особливо важкими) умовами праці.

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань з надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів щодо поліпшення умов праці.

Відповідно до чинного законодавства, атестація робочих місць має проводитися не рідше, ніж один раз на п’ять років, а також у разі докорінної зміни умов і характеру праці на підприємстві, якщо технологічні процеси, використовуване обладнання та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть негативним чином впливати на стан здоров’я працівників, а також їхніх нащадків (навіть у майбутньому).

Потреба у проведенні позачергової атестації робочих місць виникає за таких умов:

  • реконструкція виробничого об’єкта;
  • модернізація виробничого обладнання;
  • зміна технологічного процесу, у т. ч. при поліпшенні умов праці у зв’язку з впровадженням нової техніки, технологій, застосування нових видів сировини і матеріалів;
  • створення нових робочих місць;
  • внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р. № 461;
  • внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21.02.2001 р. № 163;
  • внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290» від 13.05.2003 р. № 679 тощо.

Звертаємо увагу, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення позачергової або чергової атестації покладається на керівника підприємства.

Якщо права працівника порушуються, працівник має право звернутися до комісії по трудових спорах або оскаржити дії чи бездіяльність керівництва підприємства, установи у судовому порядку.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин