Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Керівникам автозаправних станцій

Безпечна експлуатація об’єктів, споруд і обладнання автозаправних станцій (АЗС) забезпечується виконанням вимог законодавства України з охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП), будівельних норм, правил противопожежної безпеки та ін.

Загальне керівництво роботою з охорони праці покладається на керівника АЗС.

До початку монтажу і наладки об’єкту (АЗС) повинна бути розроблена проектна документація на будівництво згідно з вимогами ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», отриманий експертний висновок на відповідність об’єкта нормативним актам про охорону праці  спеціалізованого експертно-технічного центру, необхідно провести ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (постанова КМУ № 956 від 11.04.2002 р.).

Перед початком роботи повинні бути отримані дозволи територіального органу Держпраці на експлуатацію обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі (паливно-роздавальна колонка, резервуари для нафтопродуктів), на газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (робота під час розгерметизації обладнання, пов’язана з прийомом і відпуском нафтопродуктів), подана декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно з вимогами «Порядку видачі дозволів  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011р., зокрема — на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно додатку 6 (п. 6. Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра).

При організації робіт з охорони праці на АЗС слід враховувати небезпечні властивості нафтопродуктів: випаровуваність, токсичність, здатність електризуватися, вибухопожежонебезпечність.

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці». При проведенні цих оглядів керуються конкретними умовами праці на АЗС з урахуванням переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

При цьому необхідно враховувати загальні обмеження на важкі роботи і роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, які забороняють працю жінок і осіб молодше вісімнадцяти років, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Всі працівники, що приймаються на роботу на АЗС або переведені з одного об’єкта на інший, допускаються до самостійної роботи після проходження вступного інструктажу з охорони праці, навчання, стажування на робочому місці і подальшої перевірки отриманих знань комісією.

Перед виконанням працівником разової роботи, на яку оформляється розпорядження або наряд-допуск, керівник об’єкта проводить цільовий інструктаж.

Всі працівники, допущені до самостійної роботи, проходять повторний інструктаж з охорони праці, а також щодо застосування протипожежних засобів, засобів індивідуального захисту і захисних пристосувань з метою поглиблення і закріплення знань. Повторний інструктаж для працівників проводиться щоквартально.

Працівники АЗС забезпечуються засобами індивідуального захисту, інструкціями з охорони праці, затвердженими в установленому порядку.

Інструкції розробляються як для окремих професій, так і на окремі види робіт, на основі типових інструкцій з охорони праці, експлуатаційної та ремонтної документації підприємств — виробників обладнання, конкретних технологічних процесів.

Всім працівникам необхідно знати і виконувати діючі інструкції, правила охорони праці та пожежної безпеки в обсязі покладених на них обов’язків.

Джерело: прес-центр Управління Держпраці у Херсонській областіРозсилка новин