Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

За яких умов праці повинно виконуватись паяння виробів у замкнутих об’ємах

Працівники, які виконують паяльні роботи, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.07-09 «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття ті інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 р. № 62 (діючий), та до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 29.11.2018 р. № 1804.

Також, роботодавець повинен за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій, а саме, — попередній медичний огляд (під час прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди (протягом трудової діяльності) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 та організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Паяння виробів в замкнутих об’ємах (котлах, резервуарах, печах) повинні виконувати не менше, ніж два працівники. Для здійснення контролю безпечного проведення робіт один з працівників має перебувати за межами замкнутого об’єму.

Працівник, що виконує роботи в замкнутому об’ємі, повинен застосовувати запобіжний пояс з канатом, кінець якого має знаходитися в іншого працівника (спостерігача), що перебуває поза замкнутим об’ємом.

Паяння виробів в замкнутих об’ємах необхідно виконувати при працюючій місцевій припливно-витяжній вентиляції.

Не дозволяється паяти вироби, що знаходяться під тиском, та виконувати паяння на відстані менше 5 метрів від легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів.

Під час паяння в замкнутих об’ємах не дозволяється використання припоїв, що містять кадмій.

Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25.01.2012 р. № 67.

Не дозволяється захаращувати робочі місця готовою продукцією, матеріалами, деталями і предметами, які не використовуються у процесі виробництва.

Робочі місця для паяння олов’яно-свинцевими припоями та припоями зі сплавів берилію повинні бути обладнані місцевими витяжними пристроями. Паяння великогабаритних виробів необхідно виконувати паяльником з вбудованим відсмоктувачем.

Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, встановленим ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». Рівні електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.6-096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати гранично-допустимих концентрацій, встановлених вимогами ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зони» (діючий).

За результатами проведеної атестації робочих місць, лабораторних досліджень, у разі потреби розробляють та впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу виробничих факторів на працівників.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин