Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Якою має бути безпечна тривалість чергування сторожів та охоронців?

Чергування — це перебування працівника на підприємстві у відповідності до письмового наказу (розпорядження) керівника підприємства (уповноваженої ним особи) для здійснення покладених на нього завдань, що належать до кола його посадових обов’язків за трудовим договором.

Тривалість чергування може складати не більш 24 годин (у разі цілодобового чергування). Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП), а згідно зі ст. 70 КЗпП тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою за 42 год.

При змінних роботах працівники чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому Правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 58 КЗпП), а тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою за подвійну тривалість часу роботи в попередній зміні (включно із часом перерви на обід).

Оскільки за умовами виробництва для охоронників та сторожів можливе недотримання встановленої щоденної або тижневої тривалості робочого часу, для них запроваджують підсумований облік робочого часу.

Вибір суб’єктом господарювання режиму праці залежить від специфіки його виробничої діяльності. Режим потрібно погодити з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства та визначити в установленому порядку в колективному (трудовому) договорі.

Джерело: Державна служба України з питань праціРозсилка новин