Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Уряд розширив повноваження Держпраці

На засіданні 28 жовтня Уряд затвердив постанову «Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці» № 1117. 1 листопада на сайті КМУ було розміщено її текст.

Але, зверніть увагу! Постанову № 1117 ще не опубліковано в офіційних джерелах. Отже, вона ще не набрала чинності. Про це ми повідомимо окремо.

Нові повноваження Держпраці

До пп. 17 п. 4 Положення вносяться норми щодо нових повноважень Держпраці. Зокрема, фахівці Держпраці тепер будуть займатися перевіркою:

  • повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
  • виконання вимог щодо охорони надр під час встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;
  • повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
  • додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості та своєчасності їх списання.

Також, за оновленими нормами пп. 31 п. 4 Положення, на неї покладатиметься обов’язок реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Але на практиці вона це робить і зараз.

Нові права Держпраці

Завдяки доповненню пп. 34 п. 4 Положення новими нормами, Держпраці матиме право брати участь:

  • в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
  • у роботі комісії із списання об’єктів державної власності.

Що нового у перевірках?

Також Держпраці буде дозволено проводити фіксацію процесу проведення перевірок (інспекційних відвідувань) з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Самопредставництво інтересів Держпраці

Згідно з новими нормами пп. 7 та 8 п. 5 Положення Держпраці забезпечує:

  • в межах повноважень, визначених у цьому Положенні, самопредставництво інтересів Держпраці як органу державної влади, який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом Голови Держпраці, а також без окремого доручення керівника — державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Держпраці;
  • представництво, самопредставництво інтересів Держпраці в судах України, зокрема через територіальні органи Держпраці.

Перевірка невідповідності окремих посадових осіб займаній посаді

Держпраці матиме право надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом. Це передбачено новим пп. 14 п.6 Положення.

Зауважимо, що це завдання й так покладено на Держпраці, оскільки вона займається перевірками з охорони праці, але до цього в Положенні це не було прописано.

Джерело: Дебет-КредитРозсилка новин