...

Тривалість робочого часу на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці визначають в колективному договорі


ЗАПИТАННЯ

Чи правомірним є установити 12-годинний графік для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці?

 

ВІДПОВІДЬ

На підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності та господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхнє потомство як тепер, так і в майбутньому, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Згідно зі статтею 7 Закону України від 01 липня 1993 року № 3356 “Про колективні договори і угоди”, в колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку.

Спецвипуск № 2, 2023 «Докладно про навчання з охорони праці + практичний кейс, як зробити навчання ефективним і зменшити витрати підприємства»

Підприємства можуть керуватися Методрекомендаціями щодо застосування сумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці від 19 квітня 2006 року № 138.

Виходячи з виробничих потреб, за погодженням з профспілкою або в колдоговорі встановлювати тривалість роботи протягом дня згідно з підсумковим обліком робочого часу до 12 годин за зміну.

Однак не рекомендується продовжена тривалість робочого дня на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

За повідомленням фахівців Інституту медицини праці, робота у шкідливих і важких умовах праці призводить до значного напруження організму і, як наслідок, – до швидкого розвитку втоми, що може погіршувати працездатність і негативно впливати на стан здоров’я працівників.

Отже, установлення 12-годинного графіка для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, є винятковою мірою і запроваджується на підприємствах, якщо виробничі й технологічні умови не дають змоги встановлювати робочий день нормальної тривалості.

 

Журнал реєстрації перевірок
Для довідок: (063) 590-97-54

При обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховують дні, коли працівник зайнятий в умовах, передбачених Списками № 1 та № 2 проваджень, робіт, професій, посад та показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, не менше 80 % робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, робіт, професій та посад.

Тобто чинні нормативні акти не заперечують 12-годинного графіка роботи працівників у шкідливих умовах праці.

 

Розроблення документів з охорони праці
Для довідок: (063) 590-97-54 

Раніше писали:

Джерело: Центральний регіон інспекційної діяльності у Дніпропетровській області


АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ — незалежна комплексна перевірка підприємства на відповідність законодавству України

Процедура аудиту необхідна насамперед керівникові компанії, щоб:

✔ знати реальний стан справ на підприємстві щодо питань з ОП;

✔ виявити слабкі сторони системи охорони праці;

✔ підготуватися до перевірки контролюючих органів;

✔ запобігти ризикам та зберегти життя і здоров’я працівників.

(067) 317-58-86  (063) 590-97-54 

Матеріали до теми


Як уникнути небезпек під час експлуатації обладнання АЗС
Насамперед слід дотримуватися вимог нормативних актів під час технічного обслуговування та ремонту обладнання, машин та механізмів і устаткування підвищеної небезпеки ...
Організація та проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві
Інструктажі з охорони праці є одним з найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт. За характером, видом робіт ...
Вимоги безпеки та охорони праці під час експлуатації верстатів на будівельних підприємствах
Працювати на несправних верстатах, а також на верстатах із несправними або незакріпленими огородженнями забороняється. Місця для підключення до електричної мережі ...
Про наряд-допуск на виконання робіт з вантажопідіймальними кранами
ЗАПИТАННЯ Що повинно передбачатись у наряді-допуску, який видається на виконання робіт вантажопідіймальними кранами?   ВІДПОВІДЬ У наряді-допуску зазначають заходи щодо ...