...

Щодо попередження виробничого травматизму та вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці у газопостачанні


Особливу увагу слід звертати на безпеку під час проходження опалювального сезону у розрізі експлуатації газовикористовувального устаткування, створення на підприємствах газових служб, призначення відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства та осіб для забезпечення нагляду за його технічним станом.

 

Обладнання, по якому подаються природний та штучний гази належить до об’єктів підвищеної небезпеки

У промисловості та побуті широко застосовується природний та штучний гази, що потребує виконання відповідних правил і норм безпеки. Обладнання, яке використовує газ, по якому він подається, регулюється та обліковується, належить до об’єктів підвищеної небезпеки і потребує особливої обережності під час експлуатації.

Читайте також: Вимоги до безпечної експлуатації систем газопостачання: Держпраці

Хто може працювати з газовим обладнанням

До обслуговування газового обладнання, газопроводів і газорегуляторних установок допускаються особи віком від 18 років, що пройшли курс навчання та склали відповідні іспити. Працівники, що експлуатують газові установки, проходять періодичну перевірку знань з безпечних прийомів роботи щорічно, а інженерно-технічні працівники – один раз на три роки.

Попередження виробничого травматизму

Слід дотримуватися правил попередження випадків прихованого травматизму. Згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

Читайте також: Які документи подають суб’єкти господарювання перед початком будівництва системи газопостачання?

Джерело: Управління Держпраці


Розроблення документів з охорони праці

Накази • розпорядження • положення • інструкції, програми
та інші документи.

Індивідуальний підхід
Стислі строки виконання
Доступна ціна

0 (800) 219-977(067) 317-58-86
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Якими є норми ручного переміщення вантажів для осіб жіночої статі
ЗАПИТАННЯ Чи існують обмеження й вимоги, які мають враховуватися під час ручного переміщення вантажів працівниками жіночої статі? У якому нормативному ...
Пам’ятка роботодавцеві про страховий випадок і алгоритм дій
Отримавши інформацію про нещасний випадок або гостре професійне захворювання, роботодавець зобов’язаний протягом однієї доби повідомити з використанням засобів зв’язку та ...