Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Що потрібно знати потерпілому при настанні нещасного випадку

Працівник, з яким стався нещасний випадок на виробництві, потрапляє в ранг потерпілого, і наділяється певними правами. По суті людина за коротку мить отримує новий статус, отримує нові права, про які багато хто не обізнаний. Тому краще знати про них заздалегідь, і в разі подібної неприємності бути готовими їх реалізовувати в повному обсязі в своїх інтересах.

Відповідно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (далі — Порядок № 337), про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, що його виявив, або інша особа — свідок нещасного випадку, повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, або іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходи з надання необхідної допомоги потерпілому. Працівник, з яким стався нещасний випадок на виробництві, потрапляє в ранг потерпілого, і наділяється певними правами. По суті людина за коротку мить отримує новий статус, отримує нові права, про які багато хто не обізнаний. Тому краще знати про них заздалегідь, і в разі подібної неприємності бути готовими їх реалізовувати в повному обсязі в своїх інтересах.

Відповідно до Порядку № 337, про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, що його виявив, або інша особа — свідок нещасного випадку, повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, або іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходи з надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

  • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
     
  • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
     
  • зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці і машини, механізми, устаткування в такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку, а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Протягом доби роботодавець зобов’язаний після повідомлення відповідних організацій створити комісію з розслідування нещасного випадку та організувати проведення розслідування за рахунок підприємства.

Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, не входить до складу комісії, але має право брати участь в її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Голова комісії зобов’язаний письмово проінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

На вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, що представляє його інтереси, голова комісії зобов’язаний ознайомити його з матеріалами розслідування.

По завершенню розслідування протягом доби роботодавець зобов’язаний направити потерпілому або особі, яка представляє його інтереси, затверджені акти розслідування даного нещасного випадку.

Посадова особа органу Держпраці, в разі відмови роботодавця скласти або затвердити акти розслідування нещасного випадку, або незгоди потерпілого чи уповноваженої ним особи, що представляє його інтереси, із змістом зазначеного акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку чи приховання факту нещасного випадку, має право видавати обов’язкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку.

Вище наведено основні права потерпілого при нещасному випадку на виробництві. Більш детальну інформацію про особливості розслідування конкретного нещасного випадку, виплати належних компенсацій постраждалий або особа, яка представляє його інтереси, мають можливість отримати, звернувшись за консультацією до представників служби охорони праці підприємства, профспілки, територіального органу Держпраці, Фонду соціального страхування України.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин