Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Реформа трудового законодавства: новий законопроєкт

13 квітня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність».

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроєкту є спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. А саме:

 • зменшення бюрократичного навантаження на роботодавців, спрощення регулювання праці і скорочення зайвих бюрократичних процедур у сфері трудових відносин;
 • створення передумов для зниження рівня «тіньової» зайнятості за рахунок збільшення економічної привабливості і розширення офіційної зайнятості;
 • формування сприятливих умов для діяльності і розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Положення цього Закону будуть застосовуватися до трудових відносин, що виникають з дня, наступного за днем набрання чинності цим Законом.

Які зміни пропонуються?

Проєктом Закону передбачається внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

 1. Кодексу законів про працю України:
  • запроваджується договірний режим регулювання трудових відносин, який буде застосовуватися до трудових відносин, що виникають між:
  • працівниками та роботодавцями — суб’єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб;
  • роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць (ст. 3, нова Глава ІІІ-Б);
  • передбачається добровільність застосування договірного режиму регулювання трудових відносин роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати (нова ст. 495);
  • визначається механізм і особливості застосування договірного режиму регулювання трудових відносин (ст. ст. 9, 21, 24 та нова ст. 495);
  • передбачається, що встановлення вимоги щодо ведення і надання суб’єктами господарювання документів з питань, які врегульовані трудовим договором, не допускається (нова ст. 495);
  • визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин (нова ст. 495);
  • встановлюється, що договірний режим регулювання трудових відносин не поширюються на трудові відносини, що виникають між працівниками та роботодавцями, які є юридичними особами публічного права (нова ст. 495);
  • визначаються основні регулюючі функції, істотні умови (в т. ч. загальні засади організації індивідуальних умов праці, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника) та порядок укладення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин (нова ст. 496);
  • встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин — визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць (нова ст. 497, ст. 115);
  • визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику (нова ст. 498).
    
 2. Закону «Про охорону праці»: уточнюється порядок реалізації права на охорону праці під час укладання трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, передбаченого Кодексом законів про працю України (ст. 5).
   
 3. Закону «Про відпустки»: визначається, що в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин відпустки надаються у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених Главою ІІІ-Б Кодексу законів про працю України (ст. 10).
   
 4. Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: уточнюється порядок здійснення окремих повноважень виборним органом первинної профспілкової організації в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин (ст. 38).

Джерело: Дебет-КредитРозсилка новин