Проведення атестації робочих місць під час воєнного стану


Проведення атестації робочих місць під час воєнного стану

ЗАПИТАННЯ

Чи проводиться атестація робочих місць під час воєнного стану?

 

ВІДПОВІДЬ

Так, атестація може проводитись і є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами).

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Письмова консультація — замовте послугу від експертів журналу «Охорона праці і пожежна безпека»
Для довідок: (063) 590-97-54 

Мета атестації робочих місць за умовами праці

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Відповідно до Порядку проведення атестації атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. 

Розроблення документів з охорони праці
Для довідок: (063) 590-97-54

Коли проводиться позачергова атестація

У разі докорінної зміни умов і характеру праці проводиться позачергова атестація. Результати атестації чинні протягом 5 років після їх затвердження до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації. Відповідальність за своєчасне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання проведення атестації, не передбачають можливості її відтермінування та продовження строків дії у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.

Джерело: Управління Держпраці


Живий журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Доступний 24/7 у смартфоні, на планшеті чи комп’ютері

  • зразки документів
  • моніторинг законодавства
  • роз’яснення
  • відповіді на запитання
  • досвід провідних компаній

Презентаційний номер: e.oppb.com.ua
0 (800) 219-977

Матеріали до теми


Санітарні норми виробничих приміщень: вказівки лікаря з гігієни праці щодо роботи в спеку
Лікар відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності, в межах своїх повноважень інформує щодо ...
Про інформаційні відвідування щодо атестації робочих місць за умовами праці
Працівниками управління інспекційної діяльності у Полтавській області здійснені інформаційні відвідування щодо атестації робочих місць за умовами праці. Посадових осіб поінформовано, ...
Атестація робочих місць за умовами праці: порядок проведення
Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що ...