Затверджено Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки


Затверджено Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки

Кабінет Міністрів України постановою від 02 травня 2023 р. № 436 затвердив Порядок проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки.

Аудит полягає в аналізі стану діяльності суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки будинків, споруд, у тому числі об’єктів будівництва, їх комплексів та/або частин будь-якого призначення та форми власності, територій, систем (засобів) протипожежного захисту, автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення та інших систем, які не входять до їх складу, але з ними функціонально пов’язані, зовнішнього (внутрішнього) протипожежного водопостачання, вогнезахисту та блискавкозахисту.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Замовити: 0 (800) 219-977

Аудит проводиться організаціями незалежно від форми власності, які внесено до відповідного реєстру. Організація, що проводить аудит, повинна мати атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності.

Для проведення аудиту організаціями, що проводять аудит, залучаються (у тому числі відповідно до цивільно-правових договорів) експерти у сфері пожежної та техногенної безпеки, які пройшли професійну атестацію та внесені до відповідного реєстру, визначеного законом.

Документи спеціаліста з пожежної безпеки — зручне електронне видання
Замовити: 0 (800) 219-977

Організація, що проводить аудит, визначається суб’єктом господарювання або іншою юридичною особою, щодо яких проводиться аудит. Аудит проводиться відповідно до цивільно-правового договору, укладеного між організацією, що проводить аудит, та суб’єктом аудиту або уповноваженою ним особою згідно з вимогами законодавства за зверненням суб’єкта аудиту.

Цивільно-правовий договір про проведення аудиту не повинен містити положень, реалізація яких може вплинути на якість та результат аудиту, в тому числі результат не повинен залежати від умов оплати суб’єктом аудиту.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA


Посібник «Проведення навчання та інструктажів з охорони праці. Актуально під час воєнного стану»

  • навчання, спеціальне навчання та перевірку знань з питань ОП;
  • організацію проведення інструктажів — як зацікавити працівників;
  • застосування нових знань на робочих місцях — який метод проведення інструктажу найкращий;
  • нову національну систему запобігання виробничим ризикам: в чому секрет успіху;
  • обов’язкові інструктажі та види журналів реєстрації інструктажів з питань ОП;
  • особливості проведення інструктажів;
  • рекомендації щодо заповнення журналів реєстрації інструктажів.

(063) 590-97-54 
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми