Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Особливості ведення робіт на будівельному майданчику у холодну пору року

Будь-які види робіт, у тому числі і роботи на будівельному майданчику в умовах осінньо-зимового періоду є набагато більш небезпечними, ніж у теплу пору року. Це викликане, насамперед, погіршенням кліматичних умов та наростаючим рівнем дискомфорту відповідних параметрів виробничого середовища, зокрема, стрімким зниженням температури і зменшенням тривалості та рівня природного освітлення. Також з’являються такі небезпечні та специфічні природні явища, як ожеледиця і снігопади. Збільшується негативний вплив вітру, дощу, туману тощо.

Відповідно, таке навколишнє середовище є вкрай несприятливим як для працівників, так і для самих будівельних об’єктів, накладає ряд істотних обмежень на застосовані технології, прийоми та режими ведення робіт. Дотримання цих обмежень, вжиття додаткових захисних і попереджувальних заходів та специфічних правил роботи у цій ситуації є вкрай важливими для запобігання травмування будівельників.

Найбільшу небезпеку створює низька температура повітря. Як вже зазначалося у попередніх публікаціях, згідно з вимогами пунктів 3,4 розділу І та додатку 8 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», які затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 р. № 248 (далі — Гігієнічна класифікація праці), робота в небезпечних умовах праці (4 клас), а саме, при температурі навколишнього середовища нижче –30 °С (а для 3 кліматичної зони — нижче –27 °С) навіть із застосуванням відповідної теплоізоляції категорично забороняється, за винятком необхідності ліквідації аварій, проведення екстрених робіт з метою попередження аварійних ситуацій. При цьому, згідно з пунктами 6.3 глави 6 розділу ІІ Гігієнічної класифікації праці відповідні граничні нормативні рівні допустимої температури повітря збільшуються на 2,2 °С за кожний 1 м/с зростання швидкості руху повітря.

Водночас, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», затвердженому наказом від 27.01.2009 р. № 45 зі змінами, які внесені наказами Мінрегіонбуду від 04.06.2010 р. № 20 і від 25.05.2011 р. № 53 та наказом Мінрегіону від 30.12.2011 р. № 147 (далі — НПАОП 45.2-7.02-12) та Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.03.2007 р. № 62 (далі — НПАОП 0.00-1.15-07) встановлюють також ряд інших більш жорстких обмежень за температурним і вітровими факторами.

Зокрема, згідно НПАОП 45.2-7.02-12 при швидкості вітру 15 м/с і більше забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях, здійснення цегляного мурування зовнішніх стін багатоповерхових будинків і споруд, проведення розбирання будівель і споруд та їх реконструкція чи знесення, монтаж, демонтаж і переміщення палебійних і бурових машин і устаткування. За швидкості вітру 12 м/с і більше, а також під час грози, ожеледі та туману забороняється виконання проходки свердловин, улаштування траншей, монтаж конструкцій, бетонні роботи з риштовань, площадок тощо. Виконання таких видів робіт заборонене під час грози, дощу, туману, ожеледі та снігопаду (пункти 7.1.14, 11.2.1, 11.2.23, 12.2.6, 13.3.38, 14.3.11, 21.2.13 НПАОП 45.2-7.02-12).

Роботи з переміщення і установлення конструкцій, що мають велику парусність, необхідно зупиняти навіть за швидкості вітру 10 м/с і більше. Зокрема, не допускається в цих умовах пересування засобів підмощування (пункти 7.3.19, 14.3.11 НПАОП 45.2-7.02-12). А після дощу, вітру, грози, відлиги, землетрусу, що можуть негативно позначитися на несучій здатності основи під ними, або у разі видимої деформації, вони підлягають додатковому огляду (пункт 7.3.17 НПАОП 45.2-7.02-12). При розміщенні та експлуатації машин, транспортних засобів повинні бути вжиті заходи, що запобігають їх перекиданню чи самовільному пересуванню під дією вітру (пункт 7.2.8 НПАОП 45.2-7.02-12).

При швидкості вітру понад 10 м/с, під час грози, зливи, снігопаду, ожеледі, туману, а також без стійкого оперативного зв’язку між працівниками (радіо- або телефонного зв’язку, знакової сигналізації) також забороняється виконання робіт на висоті із спорудження, обслуговування та ремонту димових труб (пункт 7.9.1.2. НПАОП 0.00-1.15-07).

Слід зважати, що будь-які роботи на висоті (роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше (пункт 2.1. НПАОП 0.00-1.15-07), крім невідкладних, у відкритих місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості та якщо температура повітря вище +35 °С або нижче –20 °С виконувати забороняється. Невідкладні роботи на висоті в більш складних погодних умовах (при інших температурах тощо) виконуються за рішенням роботодавця. При цьому для невідкладних робіт в ПВР слід передбачити додаткові заходи безпеки, що відповідають цим умовам (пункт 1.16. НПАОП 0.00-1.15-07).

Експлуатувати маніпулятор з гідравлічним приводом стріли-розподільника за мінусової зовнішньої температури взагалі заборонено, а також маніпулятора (пункт 13.3.40 НПАОП 45.2-7.02-12). При експлуатації обладнання необхідно також враховувати обмеження щодо погодних умов, які зазначені у паспорті заводу-виробника.

Ряд інших спеціальних вимог нормативні акти встановлюють також щодо окремих технологічних процесів та основних видів будівельно-монтажних робіт. Так, за постійних негативних середньодобових температур допускається збільшення глибини вертикальних стінок виїмок, крім сипучомерзлих, на величину глибини промерзання ґрунту. При змінних температурах роботи або на сухих піщаних ґрунтах виконуються без урахування тимчасового промерзання, тобто за так званою «літньою» технологією. Виїмки, розроблені в зимовий період, за відлиги необхідно оглянути, а за результатами огляду — вжити заходів із забезпечення стійкості укосів або зміцнення їх кріплень (пункти 10.2.14, 10.2.15 НПАОП 45.2-7.02-12).

Під час виконання кам’яної кладки за низьких температур у технологічних картах необхідно передбачати заходи із запобігання обваленню кладки на період відтанення, для чого в технологічних картах зазначається: гранична висота кладки стін і стовпів, яка допускається на період розмерзання; тимчасові кріплення для розвантаження несучих конструкцій і простінків; способи підсилення стін, стовпів та інших конструкцій; час витримки окремих елементів конструкцій (арок, склепінь) за мінусових температур на розчинах з хімічними добавками або без них до їх розпалублення і під час завантаження (В.36.1 НПАОП 45.2-7.02-12).

Під час складання елементів системної опалубки на відкосах також необхідно вжити заходів із запобігання перевертанню щитів під дією вітру (пункт 13.4.14 НПАОП 45.2-7.02-12).

Цілий ряд вимог стосуються безпеки виконання робіт на дахах будівель. Зокрема, матеріали на даху розміщувати можна тільки у місцях, передбачених ПВР. Також необхідно вживати заходів, що запобігають їх падінню, зокрема під дією вітру. Запас матеріалів не повинен перевищувати змінної потреби. Під час перерв у роботі інструмент, технологічні пристрої, матеріали повинні бути закріплені або прибрані з покрівлі. Заповнення бітумного котла допускається не більше ніж на 3/4 його об’єму. Наповнювач, що завантажується до котла, повинен бути сухим. Неприпустимо, щоб до котла потрапляв лід і сніг (пункти 16.3.3, 17.2.8 НПАОП 45.2-7.02-12 та пункт 7.2.9 НПАОП 0.00-1.15-07). При цьому роботи з ремонту покрівлі з використанням рулонних матеріалів або мастила проводяться, як правило, в суху погоду і теплий час року. Невідкладні ремонтні роботи під час дощу чи снігу здійснюються під тентом або навісом (пункт 7.2.14. НПАОП 0.00-1.15-07).

Конструкції захисних огорож, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного майданчика, повинні бути обладнані суцільним захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів. Захисні козирки та сітчасті огорожі на стінах будинку, що зводиться, також повинні витримувати снігове навантаження, визначене для даного кліматичного району, і зосереджене навантаження не менше 1600 Н (160 кгс), прикладене в середині прогону (пункти 6.2.1, 12.1.4 НПАОП 45.2-7.02-12).

Проїзди, проходи, сходи, площадки та переходи, а також безпосередньо робочі місця повинні очищуватися від снігу і льоду, посипатися піском та бути не ковзкими (пункт 6.1.9 НПАОП 45.2-7.02-12 та пункт 3.9 НПАОП 0.00-1.15-07). Також обов’язково слід очищати від бруду, снігу, сторонніх предметів тощо вантажі (перед їх підніманням) та площадки, на яких вантаж приймають після переміщення (пункт 6.2.1. НПАОП 0.00-1.15-07).

Особливу увагу у холодну пору року необхідно приділяти санітарно-побутовим умовам, які повинні створюватися для працівників на будівельних майданчиках. Зокрема, роботодавець повинен забезпечити будівельників сушильними для одягу і взуття та приміщеннями для обігрівання (пункт 6.1.2 НПАОП 45.2-7.02-12). Площа цих приміщень визначається відповідно до кількісного складу робітників у найбільш багаточисельну зміну на об’єкті за укрупненими нормативними показниками. Зокрема, площа приміщень для обігрівання повинна становити не менше 1 м2 на 10 працюючих (пункт 6.1.4 НПАОП 45.2-7.02-12). При цьому відстань до облаштованих інвентарних приміщень, призначених для захисту від атмосферних опадів та для обігрівання працюючих на відкритому повітрі, не повинна перевищувати 50 м (пункт 6.2.10 НПАОП 45.2-7.02-12).

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин