Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Охорона праці при проведенні газонебезпечних робіт

До газонебезпечних (г/н) робіт відносяться роботи, які пов’язані із оглядом, ремонтом, очищенням, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, установок, у тому числі і роботи в ємкостях (апарати, резервуари, цистерни, сепаратори, пилоуловлювачі та інше обладнання, а також колектори, колодязі, тунелі-трубопроводи, приямки тощо), при виконанні яких є в наявності або не виключена можливість виділення в робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- і вибухо-пожежонебезпечних речовин або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка нижче 20%).

Сторонні організації при проведенні г/н робіт на виробничих об’єктах підприємства зобов’язані керуватися його інструкцією.

Газонебезпечні роботи, пов’язані із перебуванням людей усередині апаратів, ємкостей та іншого обладнання, повинні виконуватись в тих випадках, коли вони не можуть бути механізованими, автоматизованими, телемеханізованими, тобто проведеними без безпосередньої участі людей (п. 1.6. НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт).

На підприємстві повинен бути розроблений перелік г/н робіт (по цехах, службах, установках та окремих виробництвах). В переліку повинні бути окремо перелічені наступні г/н роботи:

  • роботи, що виконуються із оформленням наряду-допуску;
  • роботи, що виконуються без оформлення наряду-допуску, але із обов’язковою реєстрацією таких робіт перед їх початком у спеціальному журналі;
  • роботи, що викликаються необхідністю ліквідації можливих аварійних ситуацій та аварій на об’єктах, апаратах, окремих дільницях та виробництвах, установках, ємкостях та ін.

Перелік г/н робіт розробляється та підписується начальниками цехів, служб, окремих виробництв, погоджується із службою охорони праці, затверджується у головного інженера. Перелік г/н робіт повинен щороку переглядатися і перезатверджуватися, а також після реконструкції, зміни технології чи оновлення обладнання, згідно приписів органів державного нагляду.

У переліку повинні бути вказані: цех, служба, дільниця, місце проведення і характер г/н роботи, можливі шкідливі і небезпечні виробничі фактори при ЇЇ проведенні, категорія виконавців, основні заходи, що забезпечують безпеку робіт. До переліку г/н робіт додається затверджений список осіб, які можуть бути призначені відповідальними за підготовку та проведення г/н робіт. Робітники, спеціалісти, посадові особи мають бути ознайомлені з переліком г/н робіт під розписку.

При виникненні необхідності проведення г/н робіт, які не включені у затверджений перелік, вони повинні виконуватись по наряду-допуску згідно з вимогами інструкції, із наступним внесенням їх у 10-денний термін до переліку у встановленому порядку.

Газонебезпечні роботи, пов’язані із попередженням розвитку аварійних ситуацій та необхідністю ліквідації аварій, виконуються згідно з планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, які повинні бути розроблені та затверджені для кожного цеху, служби і дільниці.

Газонебезпечні роботи, які проводяться по наряду-допуску, повинні проводитись у денний час. У виключних випадках рішення про проведення в нічний час невідкладних г/н робіт може бути прийняте керівником підрозділу з повідомленням та отриманням згоди на це диспетчерської служби та за умови керівництва цими роботами особисто головного інженера. При цьому в наряді-допуску повинні бути передбачені додаткові заходи по забезпеченню безпечного проведення робіт, які враховують умови їх проведення в нічні години доби (п. 1.7.-1.13. НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт).

До проведення г/н робіт можуть бути допущені працівники не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд у встановленому порядку і не мають протипоказань до проведення цього виду робіт, навчені технології та безпечним методам проведення г/н робіт, користуванню засобами індивідуального захисту (3І3), правилам і прийомам надання першої медичної допомоги потерпілим і які успішно пройшли перевірку знань нормативних документів, що регламентують безпечне проведення г/н робіт. Допуск посадових осіб, спеціалістів до керівництва та проведення г/н робіт, про що має бути відповідна відмітка в посвідченні з охорони праці, а також виконавців із числа робітників, здійснюється наказом по підрозділу, яким чітко визначається, в якій якості та до проведення яких робіт і їх етапів (підготовка, безпосереднє проведення) вони допускаються. Наказ оновлюється щорічно, зміни до нього вносяться по мірі необхідності.

У випадку проведення роботи працівниками сторонніх організацій, відповідальним керівником робіт (комплексу робіт) та керівником підготовчих робіт призначаються посадові особи (спеціалісти) замовника, а керівником безпосередньо г/н робіт — представник замовника організації (посадова особа, спеціаліст), який допущений до виконання г/н робіт і якому підпорядковані виконавці г/н робіт. Сторонньою організацією в підтвердження повноважень її працівників надаються експлуатаційній організації, на об’єктах якої здійснюються г/н роботи, відповідні документи (наказ про склад бригади та призначення її керівника, посвідчення, інші документи) працівників про спеціальну підготовку і перевірку знань, наявність допуску, достатнього досвіду роботи та необхідної кваліфікації працівників.

Стороння організація несе повну відповідальність за кваліфікацію та дії своїх працівників.

Контроль за організацією проведення г/н робіт на виробничих об’єктах здійснюється службами охорони праці, виробничими службами і цехами та працівниками Держпраці.

До проведення г/н робіт, пов’язаних із застосуванням киснево-ізолюючих протигазів, повітряних ізолюючих апаратів, ізолюючих регенеративних респіраторів, шлангових протигазів тощо, можуть залучатись особи, які пройшли спеціальне навчання і не мають медичних протипоказань до роботи в засобах захисту органів дихання.

Кожна г/н робота, яка виконується із оформленням наряду-допуску згідно встановленої форми, складається із 3-х етапів:

  1. Підготовка об’єкту (цеху, установки, апарату, дільниці, окремого виробництва) до проведення г/н роботи.
  2. Безпосереднє проведення г/н роботи.
  3. Завершення роботи.

Основним нормативно-правовим актом з охорони праці є Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин