Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Оцінювання умов праці у складних випадках

Роз’яснення щодо оцінювання умов праці працівників під час атестації робочих місць за умовами праці у складних випадках з урахуванням показників професійної захворюваності, функціонального стану організму та захворюваності за даними облікової медичної документації працівника, та щодо проведення обрахування та оформлення хронометражних спостережень в період проведення атестації робочих місць за умовами праці.

У відповідності до вимог частини 2 п. 7 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 р. № 248.

Станом на час надання цього роз’яснення не визначена нормативно-методична документація, яка регулює питання встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці на підставі вимог п. 5 Розділу ІІІ «Загальна гігієнічна оцінка умов праці» Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

З урахуванням вищенаведеного підприємство на підставі вимог частини 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 може обґрунтовано звернутися за відповідним роз’ясненням до Міністерства охорони здоров’я України, як органу, який здійснює методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

З питання обрахування та оформлення хронометражних спостережень в період проведення атестації робочих місць за умовами праці було роз’яснено, що атестація робочого місця за умовами праці проводиться атестаційної комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству. Атестаційна комісія керується вимогами передбаченими Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці України від 01.09.1992 р. № 41.

Під час атестації робочого місця за умовами праці зазначеною вище комісією проводиться комплексна оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу з урахуванням часу їхнього впливу.

Час дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу та структура робочого часу визначаються результатами проведеної фотографії робочого часу, якою послідовно і докладно фіксується час, який був витрачений працівником упродовж робочого дня. Фіксуються також перерви.

Фотографія робочого часу оформлюється в довільній формі і виконується уповноваженою особою роботодавця.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин