Нові законопроєкти про захист здоров’я та життя працівника на роботі


Нові законопроєкти про захист здоров’я та життя працівника на роботі

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав два законопроєкти (за реєстр. №10147 та за реєстр. №10148) у соціальній сфері, які стосуються безпеки та здоров’я працівників на роботі.

 

Основні завдання законопроєктів № 10147 і № 10148

Головним завданням законопроєктів є усунення або мінімізація ризиків для життя і здоров’я працівника на роботі.

Під час обговорення проєкту Закону про безпеку та здоров’я працівників на роботі за реєстр. № 10147 (автор — Кабінет Міністрів України) наголошувалося, що цей законопроєкт є «євроінтеграційним» та передбачає запровадження в Україні нової системи запобігання виробничим ризикам, що заснована на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними.

Телефонна консультація з охорони праці і пожежної безпеки
Для довідок: 0 (800) 219-977 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Послідовність цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає:

 • запобігання ризикам;
 • оцінювання ризиків, яких не можна уникнути;
 • усунення джерел ризиків;
 • адаптація умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи;
 • адаптація до технічного прогресу;
 • заміна устаткування підвищеної небезпеки на безпечне або менш небезпечне;
 • розроблення узгодженої загальної політики запобігання виробничим ризикам, що охоплює техніку, організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем;
 • надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами індивідуального захисту, що використовуються працівником;
 • належне навчання та інструктаж працівників.

Проєктом акта пропонується увести в чинне законодавство ключові терміни та поняття у сфері безпеки та здоров’я працівників на роботі, зокрема, поняття:

 • інцидент;
 • професійний ризик;
 • оцінювання ризиків;
 • робоче місце;
 • шкідливі та небезпечні професійні фактори;
 • аудит системи безпеки та здоров’я працівників;
 • експертна організація;
 • представники працівників тощо.

Комітет підтримує вдосконалення чинного законодавства в сфері захисту здоров’я та життя людини на роботі. Особливої уваги, на думку народних депутатів України – членів Комітету, потребують працівниці, які нещодавно народили, працівниці, які годують грудьми; працівники, які не досягли 18-річного віку; працівники з інвалідністю.

 

Під час розгляду законопроєкту члени Комітету, представники Уряду, СПО роботодавців, СПО об’єднань профспілок та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини висловили свої позиції щодо тексту законопроєкту № 10147.

Народні депутати України – члени Комітету погодилися з необхідністю запровадити за європейським прикладом мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, передбачити оцінювати ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці для життя та здоров’я працівника, здійснювати заходи щодо їх мінімізації або усунення.

Раптова смерть працівника підприємства
Формат: запис вебінару0 (800) 219-977

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт Закону № 10147 до порядку денного сесії парламенту та прийняти його за основу, передбачивши при його доопрацюванні до другого читання можливість вносити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до структурних частин законопроєкту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроєкту. Також народні депутати України проголосували за продовження терміну подання пропозицій і поправок до законопроєкту, збільшивши строк подання наполовину.

Крім того, Комітет підтримав проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі за реєстр. № 10148 (автор — Кабінет Міністрів України), який пов’язаний з законопроєктом за реєстр. №10147. Головним з підготовки та опрацювання проєкту Закону визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

 

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

 • замінити слова «безпека праці» або «охорона праці» – на європейський «безпека працівника»;
 • замінити назву центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері охорони праці на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки та здоров’я працівників на роботі;
 • встановити відповідальності за порушення вимог безпеки і захисту здоров’я працівників на роботі від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі.

Засоби індивідуального захисту — завітайте в магазин проєкту «Охорона праці і пожежна безпека»

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт Закону до порядку денного сесії парламенту та прийняти його за основу. Відповідний висновок Комітету буде наданий головному з розгляду даного законопроєкту Комітету – Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: ВРУ

Посібник «Організація охорони праці від А до Я Покроковий алгоритм дій, підводні камені, рекомендації експерта»

Матеріали до теми


Усі підприємства можуть взяти участь у програмі психосоціальної підтримки на робочому місці
Нині будь-яке підприємство задля покращення психічного здоров’я працівників має можливість запровадити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, — інформує ...