Маркшейдерське забезпечення на підприємстві: зауваження та рекомендації Держпраці


Маркшейдерське забезпечення на підприємстві: зауваження та рекомендації Держпраці

 

Під час проведення інспекторами Управління Держпраці у Житомирській області планових перевірок на підприємствах по видобуванню корисних копалин, через те, що керівник підприємства приділяє дуже малу або взагалі не приділяє уваги маркшейдерському забезпеченню на підприємстві, все частіше спостерігається порушення статті 13 Закону України «Про охорону праці», згідно якої роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Мається на увазі те, що маркшейдер, який призначений у штаті, крім виконання своїх основних посадових функцій, змушений виконувати частину обов’язків керівника, зокрема, забезпечувати себе самостійно матеріалами для ведення журналів обліку, приладами та інструментами для вимірювань, проводити їх контроль. У разі відсутності приміщення для маркшейдерської служби маркшейдер змушений зберігати важливу маркшейдерську документацію та прилади за межами підприємства, інколи навіть вдома.

Разом з тим, графічна документація нерідко знаходиться в електронному вигляді на особистому ноутбуці маркшейдера. Як наслідок виникає ще одна проблема: коли маркшейдер звільняється, то за відсутності контролю з боку керівництва, вся документація, яку зберігав маркшейдер, на підприємство не повертається та не передається новому маркшейдеру, який відповідно змушений заводити нові журнали або працювати з наявною неповною інформацією.

Отже, відповідно до НПАОП 74.2-5.01-85 «Інструкції з виконання маркшейдерських робіт» для виконання маркшейдерських робіт підприємства по добуванню корисних копалин зобов’язані мати у своєму складі маркшейдерську службу. На керівника підприємства покладається відповідальність за укомплектування маркшейдерської служби необхідним штатом інженерно-технічних робітників, забезпечення їх спеціально обладнаним приміщенням, інструментами, приладами і матеріалами.

Приміщення маркшейдерської служби (кабінетом маркшейдера) є місце, де маркшейдер виконує обчислювальні та графічні роботи, а також зберігається важлива документація, яка необхідна не тільки під час роботи гірничого підприємства, але і після його ліквідації. Крім того, там зберігаються цінні інструменти та прилади. Усе це змушує пред’явити приміщенню маркшейдерського відділу більш суворі вимоги, ніж до приміщень інших відділів підприємства.

Всі маркшейдерські роботи необхідно проводити з контролем. Інструменти і прилади, які використовуюся при вимірюваннях, необхідно досліджувати і перевіряти з метою встановлення їх придатності для виконання робіт.

Не меншу увагу необхідно приділяти термінам зберігання маркшейдерської документації та оформленню її у відповідності до міжнародного стандарту ГОСТ 2.850-75.

Відповідно до пункту 3.17 НПАОП 00.0-1.01-85 «Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин» на кожному підприємстві повинна бути і систематично вестись книга маркшейдерських вказівок, обов’язкових для виконання посадовими особами, яким вони адресовані. Виконання цих вказівок повинно регулярно контролюватись керівником або головним інженером підприємства.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці у Житомирській області.

Матеріали до теми


Про виплату потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві
Коли призначається виплата у разі нещасного випадку Щомісячна страхова виплата призначається потерпілому з дня встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності ...
Безпечна утилізація рослин-шкідників
Тематичний тренінг з питань безпечного скошування механічним способом рослин-шкідників, зокрема борщівника Сосновського, проведено для працівників виробничих бригад Національного природного парку ...
Консультації Держпраці з питань безпечної експлуатації транспортних засобів
Роботодавець перед виїздом зобов’язаний проінформувати водія про: умови праці на лінії; місця вантажно-розвантажувальних робіт; особливості вантажу, що перевозиться. Необхідно випускати ...