До яких наслідків може привести не проведення атестації робочих місць за умовами праці


До яких наслідків може привести не проведення атестації робочих місць за умовами праці

Якщо атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві не проводилася, неможливо підтвердити право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також визначити право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці, на скорочену тривалість робочого тижня, на підвищену оплату праці, безоплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів тощо.

Держава гарантує право на пільги та компенсації працівникам, які працюють на роботах, повязаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно – оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах провадиться на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація проводиться згідно з Порядком, затвердженим зазначеною вище постановою (далі – Порядок №442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року №41.

За пунктом 1 Порядку №442, атестація проводиться на підприємствах та в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використане обладнання , сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Відповідно до пункту 4 Порядку №442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на пять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

За результатами атестації складається перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджене право на пільги і компенсації в т.ч. на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, який підписується головою комісії, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується наказом по підприємству. Конкретні розміри пільг і компенсацій встановлюються колективним договором.

Отже, не проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві позбавляє працівників пільг і компенсацій передбачених законодавством .

Для захисту своїх прав працівник може звернутися до комісії з трудових спорів підприємства або оскаржити дії чи бездіяльність керівництва в судовому порядку.

Джерело:  Управління Держпраці у Полтавській області

Матеріали до теми


Актуальні питання проведення атестації робочих місць за умовами праці на сільськогосподарському підприємстві
Фахівці Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проконсультували відповідальну особу підприємства, що зберігає та переробляє зернові культури на ...
Вимоги до суб’єктів господарювання, які виконують експертизу стану ОП. Повний огляд нововведення
На яких саме суб’єктів господарювання поширюються нові вимоги Обов’язки, яких зобов’язані дотримуватись експертні організації Які нормативно-правові акти втратили чинність через ...
Щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в умовах воєнного часу
Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що ...
Щодо вимог законодавства до порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
Фахівцями Управління інспекційної діяльності у Полтавській області поінформовано щодо вимог законодавства до порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, ...