Діяльність постійно діючої комісії з управління гірничим тиском


Діяльність постійно діючої комісії з управління гірничим тиском

Начальник спеціалізованого відділу геолого-маркшейдерського нагляду, реструктуризації та шахтного будівництва управління гірничого нагляду Ліщенко О. Г. взяв участь у постійно діючій комісії з управління гірничим тиском та за визначенням категорії викидонебезпечності та порядку відпрацювання шахтопластів, схильних до газодинамічних явищ, на ДП «Мирноградвугілля».

В ході засідання було розглянуто сукупність заходів з регулювання проявів гірничого тиску в робочому просторі очисної виробки та в підготовчих гірничих виробках з метою забезпечення безпеки, розмірів перетину й необхідних виробничих умов. Ці заходи зводяться до вибору раціональних способів охорони та кріплення гірничих виробок, а також до запобігання масовим обваленням бокових порід, гірничим ударам та викидам вугілля й газу.

Телефонна консультація з охорони праці і пожежної безпеки
Для довідок: 067-317-5886 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Було розглянуто віднесення пластів до категорій небезпеки за ГДЯ, їх перелік і порядок відпрацювання, розкриття гірничими виробками, ведення підготовчих і очисних робіт, застосування способів прогнозу і запобігання ГДЯ, а також заходів щодо забезпечення безпеки працівників повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

Для кожного пласта, схильного до ГДЯ, який відпрацьовується в межах шахтного поля, щороку має бути складений комплекс заходів щодо боротьби з цими явищами, на основі якого розробляється ТПД на розкриття пластів і проведення та кріплення підготовчих виробок і ведення очисних робіт.

Комплекс заходів і ТПД в частині боротьби з ГДЯ розробляються з урахуванням рекомендацій спеціалізованого галузевого інституту відповідно до проведених НДР та затверджуються головним інженером шахти (або іншою уповноваженою особою) для діючих виробок до початку календарного року, а для нових виробок – до початку ведення гірничих робіт.

Особливу увагу приділили попередженню випадків прихованого травматизму.

Сьогодні на значній території Донецької та Луганської областей тривають бойові дії. Проте навіть в таких умовах країна залишається правовою державою, де законодавством не допускається послаблень чи порушень конституційних норм і прав людини на безпечні і здорові умови праці.

 

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА: як зберегти життя/здоров’я потерпілого + практичний кейс про правила в умовах бойових дій
Для довідок: 067-317-5886 • E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Статтею 4 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці. Запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням та базується на принципах пріорітету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Проте, на жаль, зберігаються ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві. І є випадки, коли роботодавець приховує факт настання нещасного випадку.

Засоби індивідуального захисту — завітайте в магазин проєкту «Охорона праці і пожежна безпека»

Прихованим нещасним випадком на виробництві вважається той, про який роботодавець, потерпілий або працівник, який його виявив, не повідомив у встановлений строк відповідним органам та установам, та/або нещасний випадок, розслідування якого не проведено.

 

Відповідальність за порушення порядку повідомлення про нещасний випадок

Чинним законодавством передбачено адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві, а саме: накладання штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовуюсь найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приховуючи настання та не проводячи розслідування нещасного випадку створюється загроза повторення подібних нещасних випадків. Таким чином роботодавець наражає своїх працівників на небезпеку на робочих місцях, чим порушує їх конституційне право на належні, безпечні і здорові умови праці. А також на законного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Розроблення документів з охорони праці
Для довідок: 067-317-5886

Джерело: Управління Держпраці

Передплата 2024

Матеріали до теми


Як працівника допустити до робіт підвищеної небезпеки: 9 кроків
Робота підвищеної небезпеки та кримінальна відповідальність Алгоритм допуску працівника до роботи підвищеної небезпеки Зразки документів для організації безпечної роботи   ...
Про реалізацію прав працівників на безпечні умови праці
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх ...