Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Документи

Підприємство змінило адресу. Поради спеціалісту з ОП

Непоодинокі випадки, коли підприємства переїжджають та, відповідно, змінюють адресу. При цьому назви підприємства та виробничих дільниць, робочі місця залишаються ті ж самі, як і штат, обладнання, прилади, а площа може змінюватися. На що слід звернути увагу під час підготовки документів з охорони праці на новому місці?

Інструкції, журнали з ОП та інструктажі

Відповідно до п. 1 розд. VI Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 р. № 526 (далі — Положення про розробку інструкцій), перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше разу на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше разу на 3 роки.

Інструкції переглядаються до настання строків відповідно до п. 2 розд. VI Положення про розробку інструкцій.

Відповідно до додатка 1 Положення про розробку інструкцій, титульна сторінка інструкції з охорони праці містить повне найменування підприємства та назву інструкції і не містить адреси знаходження підприємства.

Якщо фірма вказує в інструкції свою адресу і вона змінилася, пропоную внести зміни до титульного листа інструкції. Відповідно до п. 2.9 Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною (далі — Держнаглядохоронпраці) від 21 грудня 1993 р. № 132, затвердження та скасування нормативного акта підприємства з охорони праці здійснюється наказом (розпорядженням).

Відтак, необхідно видати наказ (розпорядження) про внесення змін до вказаної адреси підприємства в інструкціях з охорони праці та внести в них відповідні правки (так, як вносяться правки у нормативно-правові акти).

Таким же чином можна внести зміни до лицевих сторінок журналів реєстрації вступного інструктажу інструктажів на робочому місці, або можна завести нові журнали.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться лише у випадках, зазначених у Типовому положенні про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 4 квітня 1994 р. № 30.

На що звернути увагу в разі переїзду на нові площі

1. Відповідно пп. 1. 3 п. 1 розд. VІ Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 р. № 67 (далі — Вимоги), засоби праці мають відповідати вимогам, зазначеним у розд. V цих Вимог, та вимогам відповідних нормативних документів і нормативно-правових актів з охорони праці.

Засоби праці, безпечність яких залежить від умов монтажу, після монтажу і перед першим введенням у дію підлягають первинному випробуванню, періодичним випробуванням, а також випробуванню після кожного монтажу на новому місці або на новому будівельному майданчику з тим, щоб забезпечити належну якість монтажу та функціонування цього засобу праці.

2. Відповідно до абз. 1 та 5 п. 9 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, на об’єкті мають бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей:

на об’єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

3. Вимогами Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, необхідно керуватися у разі наявності на підприємстві робіт підвищеної небезпеки.

Важливо!
Враховуючи, що змінилися робочі місця, а висновок експертизи був зроблений з урахуванням роботи в інших приміщеннях, інформація про відповідність (невідповідність) об’єкта вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, на підставі якої приймалося рішення щодо видачі дозволу, потребує повторного вивчення.

Інформація про відповідність (невідповідність) об’єкта вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки стосується:

виконання робіт підвищеної небезпеки — потрібен повторний висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;

експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — потрібен повторний висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування.

Георгій Лесенко, експерт з охорони праці

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин