Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

Особливості умов праці неповнолітніх і підлітків з гігієнічної точки зору

Питома вага працюючих неповнолітніх від загальної кількості працюючих є одним із показників соціально-економічного розвитку країни. Підготовка трудових резервів для промисловості здійснюється щорічно у рамках навчальних планів. Для навчання підлітків робітничим професіям існують професійно-технічні училища, у які підлітків приймають у віці 15—16 років.

Отже, на промислових підприємствах, де проходять практику підлітки-учні, можуть бути і підлітки-робітники. Державним законодавством установлена тривалість робочого дня для підлітків: у віці 14—16 років підлітки можуть працювати до 4 год, від 16 до 18 — до 6 год. Праця дітей до 14 років заборонена.

Умови праці визначаються характером виробництва, різноманітністю трудових процесів, ступенем енергетичних витрат під час роботи, режимом праці і відпочинку, впливом на організм навколишнього і виробничого середовища. До робіт, що відносяться до важких і шкідливих, підлітки не допускаються.

Чим молодший організм, тим сильнішим буде на нього вплив несприятливих умов праці як під час фізичної, так і розумової роботи. Згідно з існуючим законодавством, підлітки у процесі виробничої практики і навчання можуть знаходитися у приміщеннях з виробничими шкідливостями не більше 3 год протягом робочого дня. Але нормування тільки тривалості перебування підлітків, з точки зору гігієни праці, у робочому середовищі недостатньо, слід також враховувати анатомо-фізіологічні особливості та індивідуальну чутливість до певного фактора конкретної особи. Так, у разі впливу на організм підлітків виробничого шуму, рівень якого не перевищує гранично допустимого для дорослих, у них знижується слух, з'являються зміни з боку серцево-судинної і центральної нервової системи. Найвираженішими є несприятливі фізіологічні порушення, що спостерігаються вже в перші години перебування підлітків у цехах з підвищеним рівнем шуму, з боку слухової і вібраційної чутливості.

Досліджуючи терморегуляцію та інші фізіологічні системи організму підлітків, які працюють в умовах низької температури на будівництві, була установлена різниця в чутливості до холодового чинника у підлітків порівняно з дорослими. У разі впливу високої температури повітря у підлітків також спостерігаються більш виражені ,  ніж у дорослих, фізіологічні зміни.

Дані гігієнічних і клінічних спостережень, за допомогою яких установили підвищену чутливість організму підлітків до впливу несприятливих чинників виробничого середовища, порівняно з дорослими, стали підґрунтям для нормування умов виробничого середовища з урахуванням віку працівників. У зв'язку з меншими фізичною силою і витривалістю, а також підвищеною втомлюваністю підлітків  в існуючі нормативи фізичних навантажень для підлітків внесено корективи. Дослідження з нормування перенесення вантажів підлітками на виробництві дали змогу фізіологічно обґрунтовано запропонувати такі норми, які відповідають функціональним можливостям організму підлітків: для 14 років — не більше ніж 6 кг, 15 — не більше ніж 8,2 кг, 16 — не більше ніж 12 кг, для 17 — не більше ніж 16,4 кг.

Заходи щодо профілактики впливу професійних шкідливостей на організм підлітків, які зайняті у виробництві, ураховують їх швидку втомлюваність через відносну слабкість кістково-м'язової системи і зв'язкового апарату. Щоб запобігти розвитку порушень з боку опорно-рухової системи, а також органів кровообігу, важливо забезпечити для підлітків у виробничих умовах правильну робочу позу: пряме і стійке положення корпусу, симетричне розташування правої і лівої половини тіла з однаковим їх навантаженням, незначний нахил голови і тулуба, рівномірну участь у роботі різних груп м'язів без тиску на органи грудної і черевної порожнини.

Під час праці великий вплив на організм підлітка здійснює навколишнє середовище. На працездатність підлітка сприятливо впливає просторе, чисте і світле приміщення. Фарбування стін у світлі тони, широкі вікна з парками, садами, вулицями і площами у перспективі сприятливо впливають на нервову систему підлітків. Раціональна  організація робочого місця, достатнє освітлення і чистота приміщень створюють умови для вищої продуктивності праці підлітків. Неправильне положення тіла підлітків і тривале перебування у положенні сидячи може викликати втому і певні порушення в організмі: зміну кровообігу, порушення травлення, викривлення хребта тощо. Тому час від часу слід змінювати робочу позу, періодично виконувати рухи на місці — випрямляти спину та плечі, витягувати ноги, відводити назад голову (це забезпечить правильний кровообіг).

До загальних заходів, спрямованих на оздоровлення підлітків, відносяться механізація та автоматизація технологічного процесу, налагодження технологічного процесу з дистанційним управлінням, герметизація процесів і обладнання, створення у гарячих цехах на робочих місцях особливих зон для підлітків, забезпечення їх. санітарно-побутовими приміщеннями, систематичний контроль за станом їх здоров'я за  допомогою медичних оглядів і наступної диспансеризації.

Масовими оздоровчими заходами серед підлітків є створення і підтримка гігієнічних умов побуту і фізичного виховання, коригуючої і лікувальної фізкультури, ультрафіолетове  опромінення у фотаріях, а також перебування у літніх оздоровчих таборах і будинках відпочинку.

Згідно з трудовим законодавством не дозволяється використовувати працю підлітків на важких і підземних роботах, а також на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Осіб, яким не виповнилося 18 років, забороняється також залучати до нічних і понаднормових робіт.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці у Миколаївській області.

Переконайтеся, що ви передплатили журнал і вся необхідна інформація є під рукою!Розсилка новин