Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Охорона праці

Безпечне виконання робіт у замкнутому просторі залежить від організованих дій персоналу

Щороку на виробництві трапляються важкі нещасні випадки, у тому числі із смертельним наслідком, через те, що працівники перебувають у замкнутому просторі без проведення необхідної попередньої перевірки середовища або без відповідного захисного та рятувального спорядження. Досить часто спроби порятунку призводять до трагедій, коли одночасно гинуть працівник та погано екіпірований рятувальник.

Зокрема, впродовж 2017 року на території України під час виконання робіт у замкнутих просторах сталось 18 нещасних випадків, внаслідок яких загинуло 19 працівників.

Роботи у замкнутому просторі відносять до газонебезпечних робіт, тому що під час його проведення можлива або не виключена можливість виділення в робочу зону вибухонебезпечних чи шкідливих парів, газів, інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію.

Наочним прикладом замкнутого простору може служити закрита ємність з вузьким отвором для проходу. Проте до категорії таких просторів можна віднести також відкриті люки та оглядові колодязі, каналізаційні колектори, траншеї, трубопроводи, повітроводи, закриті підвали та інші місця з недостатньою вентиляцією.

При недостатності кисню або за наявності токсичних чи горючих газів може утворитися небезпечне повітряне середовище. Дане середовище може виникнути і від викидних газів установок та автотранспортних засобів, через утворення вуглекислого газу у крейдяному ґрунті, через розкладання осаду у каналізаційному колекторі, витоку газу з газопроводу, корозії металоконструкцій, присутності бензину та різноманітних відходів виробничих підприємств. Робота, що проводиться у замкнутому просторі, може зробити цей простір ще більш небезпечним.

Відповідно до аналізу матеріалів розслідувань до нещасних випадків призвела: незадовільна організація газонебезпечних робіт відповідальними особами; не проведення приладової перевірки повітряного середовища перед виконанням газонебезпечних робіт; виконання робіт без засобів індивідуального захисту; допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки осіб, які не пройшли навчання, медичний огляд, інструктажі з охорони праці; не дотримання працівниками вимог інструкції з охорони праці.  

Більшість таких нещасних випадків можна було запобігти, якби керівники робіт та працівники пройшли відповідну підготовку та діяла система допусків до роботи.

З метою запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт в замкнутих просторах (колодязях, камерах, колекторах, люках тощо) необхідно: забезпечити проведення позачергового інструктажу підлеглим робітникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки; забезпечити постійний контроль повітряного середовища під час виконання робіт; обмежити виконання робіт у разі несприятливих метеорологічних факторів.

Роботи в замкнутих просторах можуть проводитися, як правило, для здійснення технічного обслуговування, заміни деталей, контролю над об’єктом, а також для розміщення і зберігання в цьому середовищі різних продуктів і речовин.

Замкнуті простори є дуже небезпечними, оскільки вони, як правило, зовсім не призначені для роботи. Зазвичай вони мають зменшений отвір (люк) і характеризуються певним обсягом повітрообміну із зовнішнім середовищем, який буває або дуже низьким, або ж зовсім відсутнім.

Саме відсутність повітрообміну робить цей простір придатним для зберігання або переміщення різних матеріалів (рідини, сипучих речовин тощо). На жаль, така ж ознака впливає і на поширення в просторі небезпечних атмосфер.

Роботи, що виконують у закритих просторах, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, до них застосовують додаткові вимоги з охорони праці та видається наряд-допуск.

Перед початком роботи у закритому просторі відповідальному виконавцю необхідно видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, у якому визначається обсяг та склад робіт, послідовність їх виконання, заходи безпеки, періодичність аналізів повітряного середовища та засоби захисту працівників.

Порушення в організації виконання цих робіт нерідко стають причинами нещасних випадків, більшість з яких має тяжкі наслідки.

Наряд-допуск на виконання робіт у замкнутому просторі затверджується посадовою особою підприємства та підписується відповідальною особою за організацію безпечного виконання робіт.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання передбаченого обсягу робіт. Заборонено на свій розсуд змінювати обсяги робіт, передбачених нарядом-допуском. Не можна входити у замкнутий простір, не отримавши попередньо вказівок від керівника робіт і не маючи письмового дозволу на вхід або на виконання робіт, та поки компетентна особа не упевниться, що це безпечно.

Для контролю повітряного середовища через короткі інтервали часу необхідно забезпечити відповідним приладом та навчити працівника, як слід здійснювати вимірювання наявності та рівнів шкідливих речовин у середовищі та забезпечити інструкцією з експлуатації приладу.

Для видалення і розрідження небезпечних газів та забезпечення припливу свіжого повітря повинна бути влаштована система примусової вентиляції. Контроль стану повітряного середовища має продовжуватись у процесі всієї роботи, і при відповідній вказівці керівника робіт працівник зобов’язаний негайно покинути замкнутий простір.

Сама підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск потрібно проводити після перевірки робочого місця. Допускач має: провести інструктаж; зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця устаткування залишається під тиском, під дією високої температури, є вибухонебезпечним тощо.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за нарядом потрібно оформляти підписами допускача, керівника робіт і виконавця робіт у відповідних рядках наряду. Перевірка посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до роботи мають бути проведені керівником робіт. Якщо виявиться, що в когось із працівників термін чергової перевірки знань правил безпеки минув, їх слід вивести зі складу бригади.

З моменту допуску бригади до роботи і під час проведення робіт з метою контролю за дотриманням правил безпеки виконавець робіт здійснює нагляд. Виконавець робіт має увесь час перебувати на місці проведення робіт. Навіть короткочасне залишення членами бригади місця проведення робіт допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення осіб, що пішли, чи до встановлення місця, де вони перебувають, і попередження їх не має права йти разом із бригадою з місця роботи. Керівник робіт, оперативні працівники зобов’язані періодично, але не рідше ніж два рази за робочу зміну перевіряти, як члени бригади виконують вимоги правил безпеки.

Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви ставати до роботи самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов’язаний повторно перевірити підготовку робочого місця і провести допуск бригади без оформлення в наряді.

До виконання робіт в закритих просторах допускають осіб не молодше 18 років, які мають професійні навички, пройшли спеціальне навчання безпечним методам і прийомам виконання цих робіт та одержали відповідне посвідчення. Працівники попередньо повинні пройти інструктаж з охорони праці, включаючи використання аварійного дихального апарату. 

Для виконання робіт у закритих просторах призначаються ланки робітників у кількості не менше трьох чоловік кожна. При цьому два робітники, які знаходяться не в зоні закритого простору, повинні страхувати безпосередніх виконувачів робіт за допомогою рятувальної мотузки, яка прикріпляється до рятувального пояса та бути готовим виконати дії з порятунку працівника, який знаходиться у ємності чи колодязі та надати допомогу.

Забороняється відволікати на інші роботи страхуючих робітників до тих пір, поки працівник у закритому просторі не вийде на поверхню.

Працівники, які виконують роботи у замкненому просторі мають бути забезпечені контрольно-вимірювальними приладами та сигналізаторами шкідливих та небезпечних факторів навколишнього середовища –  лампами ЛБВК, газоаналізаторами, протигазами ПШ-1, ПШ-2.

Необхідно пам’ятати! Спуск людей до колодязя дозволяється тільки у шланговому або ізолюючому протигазі. Виконувати роботи у замкнених (обмежених) просторах повинна бригада не менш ніж з трьох працівників. Відкриті каналізаційні колодязі повинні бути огороджені з метою запобігання потрапляння до них людей, тварин або наїзду транспортних засобів. Під час спуску в колодязь, гноєзбірник або робочий канал, виконуючий роботу повинен надіти запобіжний пояс зі страхувальною мотузкою, яку повинен весь час тримати інший працівник, що знаходиться на поверхні.

Пам’ятайте! Інколи газ неможливо повністю видалити з колодязя, у таких випадках працівник повинен кожні 10 хвилин виходити на поверхню та відпочивати 20 хвилин. 

Під час робіт всередині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу підпаленим папером.

Перед початком робіт у каналізаційних колодязях, відстійниках, зливних ямах необхідно провести аналіз загазованості на наявність шкідливих та небезпечних речовин та при необхідності забезпечити їх вентиляцію (перед спуском у колодязь необхідно упевнитись у відсутності шкідливих газів за допомогою переносного газоаналізатора або опусканням запаленого шахтарського ліхтаря).

Через недостатній вміст кисню можна втратити свідомість, а отруйний дим здатний додатково викликати почуття запаморочення та нудоти, гази можуть зайнятися або вибухнути.

Види небезпек у замкнутих просторах:

- низький рівень вмісту кисню;

- вогненебезпечне або токсичне середовище;

- слизька поверхня;

- перешкоди вільному переміщенню;

- слабка освітленість і погана видимість;

- вплив електричного струму;

- висока температура повітря;

підвищений шум;

- радіоактивні матеріали;

- біологічно-шкідливі речовини;

- ризик інфекційного захворювання.

Ризики здійснення робіт в умовах замкнутого простору:

- обмежений вхід або вихід з місця виконання робіт;

- довготривале перебування працівника при виконанні робіт в замкнутому просторі;

- обмеження в русі при переміщенні людей;

- недостатній або ускладнений

повітрообмін;                           

-  наявність загазованості у замкнутому просторі;

- пожежа, вибух, займання ЛЗР;

- вплив шкідливих і забруднюючих речовин;

- складності екстреного покидання робочої зони;

-  складності комунікації з групою зовні;

- падіння з висоти.

До профілактики ризиків в умовах роботи в замкнутих просторах відноситься:

- визначення всіх просторів і об’єктів на підприємстві, які можна віднести до замкнутого простору;

- визначення найбільш характерних профілактичних заходів в залежності від частоти роботи на об’єкті і його специфіки;

- проведення відповідних інструктажів, характерних для кожного виду робіт;

- всебічне забезпечення працівників усім необхідним для виконання конкретних робіт;

- використання повірених, відкаліброваних та перевірених приладів контролю;

- вибір необхідних засобів захисту органів дихання;

- навченість працівників спеціальним методам роботи та вміння користуватися спеціальним обладнанням;

- постійний контроль середовища в якому проводяться роботи.

Запобіжні заходи при роботі у резервуарах та у замкнутому просторі:

- розробка інструкції для ведення робіт в замкнутому просторі характерних для підприємства;

- уточнення порядку підготовки та безпечного проведення робіт відповідно до конкретних виробничих умов;

- проведення протиаварійних тренувань з персоналом, який виконує роботи в

замкнутому просторі;

- систематичне спостереження за станом об'єктів.

Важливо пам’ятати! Не можна працювати в замкнутому просторі поодинці. Ніколи не слід покладатися на свої органи відчуттів, намагаючись визначити, чи небезпечне повітряне середовище. Ні в якому разі не треба позбавлятися від диму і газу за допомогою чистого кисню. Якщо поблизу є джерело займання, є ризик опинитися охопленим полум’ям.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107, виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкненому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), а також проведення газонебезпечних робіт потребує оформлення дозволу органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Наведені рекомендації дозволять керівникам грамотно планувати і організовувати дії персоналу при роботі у замкнених просторах та попередити можливість виникнення нещасних випадків і отруєння.

Джерело: редакція журналу «Охорона праці і пожежна безпека» за матеріалами Управління Держпраці у Хмельницькій області.Розсилка новин