Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Визначення аналогічних робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підставі вимог зазначених у Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 (далі — Порядок).

Пунктами 3 та 4 Порядку визначено, що атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджуються Мінсоцполітики і МОЗ. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації.

Пунктом 2.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41 визначено, що атестаційна комісія складає «Карту умов праці» (далі — Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць.

Абзацом 3 Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 27.11.1992 р. № 06-41-48 при проведенні атестації робочих місць на групу аналогічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови і характер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці, на яких вже проведена атестація. У разі, коли на одному і тому ж робочому місці або в одній і тій же робочій зоні виконуються роботи особами різних професій, то на кожну з професій заповнюється окрема Карта.

Під час віднесення робочих місць до аналогічних атестаційна комісія повинна обґрунтовано врахувати наступне:

  • назви професій або посад на робочих місцях повинні бути однаковими;
  • працівники повинні виконувати однакові професійні обов’язки, вести однотипний технологічний процес в однаковому режимі роботи, бути забезпечені однаковими засобами індивідуального захисту;
  • на робочих місцях повинні застосовуватися однакові системи вентиляції, опалення, освітлення, інструменти, обладнання, матеріали;
  • на робочих місцях повинні бути однакові фактори виробничого середовища та трудового процесу.

Робочі місця можливо віднести до аналогічних робочих місць у разі наявності у них однакових перелічених показників умов та характеру праці.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин