Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Щодо пільг і компенсацій за шкідливі умови праці для операторів газових котелень

Працівники працюють на газовій котельні та мають шкідливі умови праці такі, як магнітне поле (циркуляційні насоси, димососи, вентилятори т. п.), вібрація (циркуляційні насоси, димососи, вентилятори, горіння всередині топки котла і т. п.), підвищений шум, потрапляння в приміщення котельні шкідливих відпрацьованих продуктів згорання, а також природний газ. Як та чим врегульовуються дані шкідливі умови? Оплата за шкідливі умови праці не відбувається.

Шкідливі умови праці — це стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища або трудового процесу перевищують гігієнічні нормативи. Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація).

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони, гігієни та умов праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією, яка призначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Для проведення атестації роботодавець організовує проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 р. № 1290 (в редакції постанови від 13.05.2003 р. № 679) відпустку мають тільки ті працівники, які занесені до вищевказаної постанови.

Оскільки професія оператор газової котельні не передбачена відповідними Списками, працівники не мають право на додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці навіть при перевищені гранично допустимих рівнів та концентрацій.

Доплата за шкідливі умови праці розраховується і встановлюється відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого нині чинною постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 р. № 387/22-78.

Конкретні розміри доплат за роботу із шкідливими та важкими умовами праці визначаються за результатами атестації та відповідно до галузевих переліків робіт у відсотках до тарифної ставки (посадового окладу) на роботах із важкими та шкідливими умовами праці. Розмір доплати залежить від шкідливих факторів та часу зайнятості працівника в шкідливих умовах (на підставі інструментальних замірів).

Визначення права на пільги і компенсації оператора газової котельні за роботу в шкідливих умовах залежить від результатів атестації.

За підсумками проведеної атестації роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я виробничі фактори.

У разі неможливості усунути шкідливі і небезпечні виробничі фактори держава гарантує працівникам право на пільги та компенсації.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин