Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Не пропустіть дату проведення досліджень!

Періодичність проведення лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях працівників

Відповідно до пункту 3.1 розділу ІІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 246, роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища на конкретних робочих місцях для визначення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, які здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника в ході виконання ним своїх трудових обов’язків.

Зокрема, лабораторний контроль факторів виробничого середовища має різну періодичність проведення:

 • Вимірювання вібрації — контроль рівнів загальної та локальної вібрації на робочих місцях повинен проводитись при введенні в експлуатацію і в подальшому не рідше ніж 1 раз на рік відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».
 • Вимірювання параметрів мікроклімату — здійснюється не рідше 2-х разів на рік (теплий та холодний період року), а також при прийомі в експлуатацію нового технологічного устаткування, внесенні технічних змін в конструкцію діючого устаткування, організації нових робочих місць відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».
 • Дослідження повітря робочої зони проводиться систематично, яка залежить від класу небезпечності речовини, що виділяється в повітря робочої зони, так для:
  • І класу — не рідше 1 разу в 10 днів;
  • ІІ класу — не рідше 1 разу на місяць;
  • ІІІ та ІV класів — не рідше 1 разу в квартал відповідно до ГОСТу 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 • Дослідження освітленості проводяться відповідно ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення».
 • Вимірювання шуму — проводяться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на території підприємства, на промислових спорудах та машинах (в кабінах, на пультах управління і т. п.) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин