Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Мінімальні вимоги безпеки до виробничого обладнання

На які види виробничого обладнання поширюються мінімальні вимоги безпеки та до якої дати його необхідно привести у відповідність чи вивести з експлуатації?

10 квітня 2018 р. набрали чинності Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 28.12.2017 р. № 2072 (далі — НПАОП 0.00-7.14-17 або Вимоги).

Згідно з пп. 1, 2, 4 розділу І та п. 4 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.14-17 мінімальні вимоги безпеки, викладені в розділі ІІІ цих Вимог, поширюються на будь-які машини, апарати, інструмент, пристрій або устаткування, що використовуються під час виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг, у тому числі машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, окрім виробничого обладнання, яке супроводжується декларацією про відповідність, складеною згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, вимоги якого поширюються на відповідне виробниче обладнання, та має маркування знаком відповідності технічним регламентам.

При цьому, згідно з п. 5 розділу ІІ НПАОП 0.00-7.14-17, якщо виробниче обладнання, що надане працівнику та використовується ним, не відповідає мінімальним вимогам безпеки до виробничого обладнання, зазначеним у розділі ІІІ цих Вимог, і нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, таке виробниче обладнання не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності цими Вимогами приводиться у відповідність до цих Вимог та вимог чинного законодавства України у сфері охорони та гігієни праці. Протягом цього строку роботодавець вживає усіх необхідних заходів щодо безпечного використання працівниками такого виробничого обладнання.

Таким чином, граничний термін приведення обладнання у відповідність до мінімальних вимог безпеки — 10.04.2022 р.

Слід зазначити, що для ряду категорій виробничого обладнання встановлено також свої додаткові специфічні мінімальні вимоги безпеки з тим же або іншим граничним терміном приведення у відповідність.

Так, Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 05.03.2018 р. № 333, набрання чинності відбулась також 10.04.2018 р., (далі — НПАОП 0.00-1.80-18) установлюють мінімальні вимоги безпеки до виробничого обладнання, на яке вони поширюються, з терміном приведення у відповідність також до 10.04.2022 р. (див. пп. 1, 2 глави 1 розділу ІІ НПАОП 0.00-1.80-18).

При цьому Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів, які затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 27.08.2018 р. № 1220 (далі — НПАОП 0.00-1.83-18), набрали чинності пізніше, а саме, 12.10.2018 р.. Згідно з п. 1 розділу ІІ та п. 1 розділу VI НПАОП 0.00-1.83-18 закріплені у них мінімальні вимоги безпеки поширюються на навантажувачі, виготовлені до 12.08.2013 р. — дати обов’язкового застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. № 62. При цьому термін на приведення у відповідність не встановлюється. Отже, після 12.10.2018 р. не можуть експлуатуватися навантажувачі, які не мають декларації про відповідність та маркування знаком відповідності, або (для виготовлених до 12.08.2013 р.) якщо вони не відповідають відповідним спеціальним мінімальним вимогам безпеки.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин