Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Інформація для роботодавців щодо здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення

 

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці, за результатами якої встановлюються пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Основними нормативно-правовими актами, якими слід керуватись при проведенні атестації робочих місць є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок) та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

Відповідно до пункту 1 Порядку атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Згідно з пунктом 4 Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Пунктом 11 Порядку передбачено, що контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на Державну службу України з питань праці (далі — Держпраці).

Частиною четвертою статті 33 Закону України «Про охорону праці» визначено, що порядок контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.

Наразі, відповідно до частини третьої та четвертої статті 33 Закону України «Про охорону праці» та статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» Держпраці розроблено проект Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці. Лише після опрацювання його усіма зацікавленими органами і схвалення Мінсоцполітики, посадові особи Держпраці та її територіальні органи матимуть підстави для реалізації функцій і повноважень щодо контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з пунктом 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складається довідка.

Додатково повідомляємо, що за результатами аналізу стану дотримання законодавства про працю штрафні санкції до суб’єктів господарювання не застосовуються. Довідка носить рекомендаційний характер.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо роботодавцям звертатись до регіонального Управління Держпраці щодо здійснення аналізу стану дотримання законодавства про працю в частині проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Перелік сайтів регіональних Управлінь

Зразок заяви на проведення аналізу стану дотримання законодавства про працю

Орієнтовний перелік документів, які необхідні для проведення аналізу стану дотримання законодавства про працю в частині проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання рекомендацій щодо його застосування

Джерело: Управління Держпраці у Житомирській області

Читайте такожРозсилка новин