Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Чи дійсне посвідчення про навчання з питань охорони праці з іншого місця роботи?

Часто у суб’єктів господарювання при прийомі на роботу інженера з охорони праці виникає запитання: чи залишається дійсним його посвідчення про пройдене навчання з питань охорони праці за іншим (попереднім) місцем роботи? При цьому, три роки після перевірки ще не пройшло, а посадовець отримав посвідчення, працюючи на подібному підприємстві.

Нормативно-правові документи з охорони праці встановлюють відповідні вимоги до спеціалістів з охорони праці стосовно їх навчання та перевірки знань. Зокрема, п. 1.6. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці», (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255) передбачено, що навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Такі ж вимоги по проведенню навчання та перевірки знань з питань охорони праці встановлені пп. 3.1, 3.10, 5.1, п. 5 додатку 3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15). Також, згідно з п. 3.16 цього Типового положення не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Зазначені вище Типові положення не передбачають можливості залишити правомочними навчання та перевірку знань спеціаліста служби охорони праці, які він пройшов на іншому підприємстві. Враховуючи специфіку роботи на новому підприємстві (можливе застосування інших, ніж на попередньому підприємстві, нормативно-правових актів з охорони праці), а також те, що спеціаліст служби охорони праці є членом комісії з перевірки знань з питань охорони праці конкретного суб’єкта господарювання він повинен при зміні місця роботи знову пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці в установленому чинним законодавством порядку.

Разом з цим, відповідно до п. 1.3.2 НПАОП «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» спеціаліст служби охорони праці підприємства повинен також пройти навчання і перевірку знань з електробезпеки та отримати групу ІV з електробезпеки, оскільки зобов’язаний контролювати безпечну експлуатацію електроустановок.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин