Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Атестація робочих місць за умовами праці на будівництві

Будівельна галузь охоплює багато процесів, в яких задіяні різні професії та спеціальності, починаючи з фахівців-проектантів, монтажників, мулярів та закінчуючи виконробами і бригадирами. В будівництві зайняті як чоловіки, так і жінки. Майже всі операції вимагають від працівників міцного здоров’я та фізичної витривалості, часто доводиться працювати у складних умовах, на вулиці, під дощем або на сонці, багато робіт виконувати вручну, перебувати на висоті, постійно дихати пилом. Усі перелічені фактори потребують постійної напруженості організму. В будівництві велика кількість професій є небезпечними та шкідливими для здоров’я людини.

Будівельна галузь — це одна з найбільших галузей господарства, де необхідно проводити атестацію робочих місць за умовами праці, оскільки під час виконання робіт працівникам потрібні неабиякі зусилля.

Проведення атестації робочих місць — обов’язкове!

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина і матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так в майбутньому.

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. Перш за все, атестація робочих місць на підприємстві необхідна для виявлення місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених гігієнічною класифікацією праці, сукупних факторів технічного і організаційного рівня умов праці, ступеня ризику пошкодження здоров’я.

На основі комплексної оцінки робочі місця відносять до одного з видів умов праці:

  • з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці;
  • зі шкідливими і важкими умовами праці;
  • зі шкідливими умовами праці.

Основними нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації, є постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442, Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань:

  • при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах;
  • при встановленні пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій;
  • для розробки заходів з поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих (розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності).

Перелік усіх виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах наведено у Списках № 1 і № 2, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 р. № 461.

Під повним робочим днем слід розуміти виконання робіт, передбачених списками, протягом не менше 80% робочого часу, що має підтверджуватись відповідними документами. Усі працівники, зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, на пільгових умовах мають право на пенсію за віком.

Це право закріплене у статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Саме результати атестації робочих місць за умовами праці є основою для вирішення питань при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 70 років.

Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статі 29 КЗпП України при укладенні трудового договору з працівником, роботодавець зобов’язаний поінформувати його під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин