Заходи безпеки під час експлуатації обладнання, що працює під тиском


Заходи безпеки під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Роботодавець, який має намір експлуатувати таке обладнання, повинен забезпечити його утримання в справному стані та організувати належне технічне обслуговування, технічний огляд, експертне обстеження у випадках, передбачених законодавством, і ремонт власними силами або укласти договір із іншим суб’єктом господарювання на виконання згаданих робіт.

Роботодавець зобов’язаний призначити наказом працівника, відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання й перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.

Читайте також: Про безпеку праці під час експлуатації посудин під тиском

Необхідно також призначити в необхідній кількості персонал, який пройшов навчання з охорони праці та має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском.

Для персоналу слід розробити виробничу інструкцію, яка має знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку. Знання працівниками правил, норм та інструкцій з охорони праці, а також виробничих інструкцій треба періодично перевіряти.

Крім того, роботодавець зобов’язаний не рідше одного разу на рік проводити гідростатичне випробування обладнання робочим тиском, внутрішній і зовнішній огляди.

Читайте також: Що підпадає під визначення «рухоме обладнання, що працює під тиском»

Джерело: Управління Держпраці


Розроблення документів з охорони праці

Накази • розпорядження • положення • інструкції, програми
та інші документи.

Індивідуальний підхід
Стислі строки виконання
Доступна ціна

0 (800) 219-977
E-mail: podpiska@mediapro.com.ua

Матеріали до теми


Про реалізацію прав працівників на безпечні умови праці
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх ...