Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Яка категорія працівників допускається до виконання робіт на обладнанні, що є джерелами шуму, ультразвуку та інфразвуку?

Яка категорія працівників допускається до виконання робіт на обладнанні, що є джерелами шуму, ультразвуку та інфразвуку? Які є заходи щодо запобігання шкідливої дії шуму на людину в процесі трудової діяльності?

До виконання робіт на обладнанні, що є джерелами шуму, ультразвуку та інфразвуку, допускаються особи, які пройшли попередній медичний огляд та придатні за медичним висновком виконувати таку роботу, ознайомлені (під час укладання трудового договору під розписку) з умовами праці та наявними небезпечними і шкідливими факторами на робочому місці.

Працівники, які зазнають у процесі трудової діяльності впливу шуму, ультразвуку та інфразвуку підлягають протягом трудової діяльності періодичним медичним оглядам відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Періодичність медичних оглядів визначена додатком 4 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та становить:

  • при дії виробничого шуму від 81 до 99 дБА — 1 раз на 2 роки;
  • при дії виробничого шуму від 100 дБА і вище — 1 раз на рік;
  • при дії ультразвуку (контактна передача) — 1 раз на рік;
  • при дії інфразвуку — 1 раз на 2 роки,
  • та додатком 5 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджений Наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та становить при виконанні робіт на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та інших станках, штампувальних пресах тощо) — 1 раз на 2 роки.

Заходи щодо запобігання шкідливій дії шуму мають бути спрямовані на зміну технології процесів і конструкцій машин, що є джерелом шуму, заміну шумних агрегатів на безшумні, «ударних» процесів на «безударні». Застосовують також глушителі для поглинання шуму від вихлопу повітря. Велике значення має звукоізоляція. Агрегати, які шумлять, треба встановлювати в спеціальних шумоізольованих приміщеннях. Важливе профілактичне значення мають організаційно-технічні заходи, такі як своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання ручного механізованого інструмента.

В тих випадках, коли зниження шуму в джерелі його створення не досягло потрібних результатів, слід застосовувати засоби зменшення шуму на шляху його поширення. Для цього рекомендується використовувати місцеву та загальну звукоізоляцію, шумовловлюючі екрани, поглинаючі фільтри, глушителі шуму. Загальна звукоізоляція досягається створенням загорож (стін, стель) із звукопоглинаючих матеріалів. Місцева звукоізоляція здійснюється у вигляді боксів, де розміщують окремий агрегат чи технологічну лінію.

До індивідуальних засобів захисту від шуму належать різні типи навушників. Доцільно обладнувати кімнати відпочинку у звукоізольованих приміщеннях.

Вимірювання шуму проводяться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на території підприємства, на промислових спорудах та машинах (в кабінах, на пультах управління та інші) відповідно до п. 4.1 розділ 4 ДСП 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин