Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних цінностей. Праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтуванні працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою. На сьогоднішній день на ринку праці молодь — категорія багаточисельна. То ж для такої особливої групи працюючих як неповнолітні застосовуються підвищені вимог до умов праці.

Статтею 190 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП України) визначено роботи на яких забороняється застосування праці неповнолітніх осіб, а саме:

  • забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, незалежно від форми власності та галузевої належності підприємства. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46. Цим нормативним актом встановлено, що неповнолітні не можуть призначатися на роботи, пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей;
     
  • забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. До роботи ж з підіймання і переміщення важких речей допускаються лише неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, що підтверджується відповідним медичним посвідченням. Забороняється допускати неповнолітніх віком до 15 років до тривалої роботи з підіймання і переміщення важких речей. Сумарно за робочий день (зміну) робота неповнолітнього з важкими речами не повинна перевищувати однієї третини робочого часу.

Слід зазначити, що прийняття неповнолітніх на навчання за спеціальностями, зазначеними у Переліку важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, допускається лише за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки (ДНАОП 0.00-4.24-03) затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 грудня 2003 року № 244. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) неповнолітні, які навчаються професіям, зазначеним у названому Переліку, можуть перебувати на виробництвах, на роботах, внесених до Переліку, не більш як 4 години на день за умови суворого дотримання встановлених санітарних норм і правил, а також правил і норм з охорони праці.

Для неповнолітніх встановлено граничні норми підіймання і переміщення окремих вантажів, а саме:

Календарний вік, років Граничні норми ваги, вантажу (кг)
короткочасна робота тривала робота
юнаки дівчата юнаки дівчата
14 5 2,5
15 12 6 8,4 4,2
16 14 7 11,2 5,6
17 16 8 12,6 6,3

Під короткочасною роботою розуміється 1–2 підняття та переміщення вантажу протягом однієї години роботи при дотриманні правил про тривалість робочого часу і робочої зміни, встановлених статтями 51 і 52 КЗпП України. Якщо ж на годину відбувається більше ніж два підняття та переміщення вантажів, робота вважається тривалою. Календарний вік визначається як число повних років, які відраховуються від дати народження.

Також, для неповнолітніх встановлено граничні норми сумарної ваги вантажу у розрахунку на одну годину робочого часу (при дотриманні граничних норм підіймання та переміщення окремих вантажів):

Календарний вік, років Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються, переміщуються при виконанні роботи
з рівня робочої поверхні з підлоги
юнаки дівчата юнаки дівчата
14 10 5 7 3,5
15 48 12 24 6
16 160 40 80 20
17 272 72 130 32

Викладені норми застосовуються з урахуванням такого:

  • рівнем робочої поверхні вважається рівень стола, верстата, конвеєра та ін.;
  • висота підіймання речей не повинна перевищувати одного метра;
  • відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати п’яти метрів.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин