Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Щодо перевірки правильності складання карти умов праці

Чи в компетенції Управління Держпраці створення за зверненням громадянина комісії щодо правильності складання карти умов праці його робочого місця у шкідливих умовах праці та проведення експертизи документів на встановлення їх достовірності?

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, вимоги Закону України «Про охорону праці» (ст. 7, 13) згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992 р. № 41.

Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, атестація проводиться атестаційною комісією, визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Результати атестації робочих місць за умовами праці є єдиною прийнятою підставою для об’єктивної оцінки умов праці та обґрунтованого надання працівникам, які працюють у шкідливих і важких умовах пільг, компенсацій та застосовуються протягом 5 років після їх затвердження наказом.

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, яка створюється на підприємстві згідно із наказом керівника підприємства, в якому визначаються її склад та повноваження.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

В рамках атестації робочих місць мають бути проведені лабораторні дослідження. Право на лабораторні дослідження мають спеціалізовані лабораторії. Лабораторія має бути атестована Держпраці та МОЗ України відповідно до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Прилади та обладнання для вимірів повинні відповідати метрологічним вимогам та бути повірені в установлені строки відповідно до п.п. 3.3 Методичних рекомендацій від 01.08.1992 р. № 41.

За результатами проведення лабораторних досліджень складаються протоколи, а в подальшому, з їх використанням, атестаційною комісією заповнюється карта умов праці на робочі місця, що атестуються. Відповідальність за достовірність і якість оформлення протоколів санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці несе атестована санітарна лабораторія, яка проводила дослідження.

Щодо створення комісії для перевірки правильності складання карти умов праці та проведення експертизи документів на встановлення їх достовірності, то згідно з Положенням про Управління Держпраці, Управління Держпраці не наділене відповідними повноваженнями. Тому для вирішення питання громадянину потрібно звернутися до Нацполіції або суду.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин