Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Присвоєння працівникам груп з електробезпеки

Перша група допуску присвоюється персоналу, який не володіє досить глибокими знаннями в галузі фізики і, зокрема, електротехніки і не розуміє небезпеки наближення або дотику до елементів, які, можливо, знаходяться під напругою.

Присвоюється перша група допуску відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів — НПАОП 40.1-1.21-98, далі — ПБЕ ЕС) після проведення інструктажу з охорони праці, в якому є розділ електробезпеки. Іспит та видача посвідчення не потрібні.

Відповідальність за дотримання цих вимог та проведення інструктажів покладається, як правило, на керівника відділу, який повинен бути «на голову вище» своїх підлеглих у питаннях електробезпеки. Інструктаж з електробезпеки на першу групу має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за його письмовим розпорядженням, особа з числа електротехнічних працівників з групою ІІІ.

ВАЖЛИВО

Особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II!

Для одержання груп II–III працівники мають:

А) мати чітке уявлення про небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановці;

Працівник повинен чітко розуміти чим небезпечний електричний струм, які можливі негативні наслідки від різних небезпечних впливів. Як попередити і не допустити виникнення аварій та нещасних випадків. На які фактори навколишнього середовища необхідно звернути увагу при підготовці робочого місця і під час роботи. Як підстрахуватися в тих чи інших ситуаціях. Освоїти цей обсяг інформації і показати рівень її засвоєння, можна тільки при проходженні навчання на групу допуску з подальшою здачею іспиту.

Б) знати і вміти застосовувати на практиці ПБЕ ЕС та інші правила безпеки в обсязі, що відноситься до виконуваної роботи;

В) знати будову та обладнання електроустановок;

Для другої групи цілком достатньо загальних знань — що таке струмоведучі і струмопровідні елементи, що таке заземлення і з яких складових воно складається, як безпечно подати живлення на електроустановку і зняти з неї напругу, а також, до якої мережі і яким чином можна підключати дану електроустановку. Самостійно розкривати захисні корпуси електрообладнання та виконувати будь-які роботи на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, працівники з другою групою допуску не мають права. Для електротехнічного персоналу друга група допуску означає початковий рівень підготовки та працівники з такою групою залучаються лише для допоміжних операцій: подати, принести, притримати сходи, прокопати траншею для прокладки кабелю і т. п.

Зовсім інший рівень вимог до працівників з третьою групою допуску. Ці працівники повинні добре знати схеми обслуговуваного устаткування, компонування і призначення окремих елементів схем, за зовнішнім виглядом вміти відрізняти провідникові матеріали від ізоляційних. Повинні вміти визначити, на яких елементах обладнання є небезпечна напруга або воно може раптово з’явитися під час роботи і вміти попередити або запобігти його появі. Ці працівники повинні вміти організувати для себе безпечні умови проведення робіт і вміти вести нагляд за іншими працюючими в діючих електроустановках напругою до 1000 В.

Г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

Необхідно знати, в першу чергу, порядок надання першої долікарської допомоги: спочатку від’єднати потерпілого, а вже потім, по ситуації надавати допомогу. У зонах дії крокової напруги або на високовольтних установках без спеціальних засобів захисту або без відключення напруги до потерпілого навіть наближатися не можна. Неправильні, невмілі дії не тільки не полегшать долю потерпілого, але і можуть привести до збільшення кількості жертв нещасного випадку. Крім штучного дихання і непрямого масажу серця треба вміти зупинити кровотечу і надати допомогу при опіках. Такі навички неможливо придбати тільки при теоретичному вивченні матеріалу. Для придбання навичок, необхідні практичні заняття і певний стаж практичної роботи.

Для отримання IV–V груп, до придбаних раніше навичок і знань, додається вимога знання компонування електроустановок і вміння організувати безпечне проведення робіт, вміння навчати персонал інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

Четверта група допуску:

  • «четверта група допуску до 1000 В» повинна бути у електротехнічного персоналу, що допускається до одноосібного огляду діючих електроустановок до 1000 В, а, отже, вміє організувати безпечні умови під час роботи як для себе так і для інших працюючих поруч;
     
  • «четверта група допуску до 1000 В» необхідна адміністративно-технічним працівникам, які здійснюють керівництво роботами у діючих електроустановках;
     
  • «четверта група інспектуючої особи» присвоюється особам, які здійснюють нагляд за додержанням вимог безпеки при проведенні робіт в електроустановках (інженерам з охорони праці, інспекторам та іншим посадовим особам, наділеним відповідними повноваженнями). Перевірка знань не рідше один раз на три роки. Керівні вказівки безпосередньо електротехнічному персоналу не дають. Всі помічені недоліки і порушення вказують адміністративно-технічного персоналу в усному або письмовому вигляді;
     
  • «четверта група до і вище 1000 В» присвоюється персоналу, який безпосередньо і самостійно здійснює роботи у високовольтних установках (напругою більше 1000 В). Стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках вище 1000 В.

Про рівень кваліфікації працівників з «п’ятою групою допуску» говорить така вимога ПБЕ ЕС: для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Це свідчить про високий рівень професійної підготовки і достатній досвід роботи в електроенергетиці.

Джерело: Управління Держпраці

Читайте такожРозсилка новин