Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Новини

Повернутися до переліку новин

Провітрювання кар’єрів

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10 введені в дію наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від18.03.2010 р. № 61 (далі — Правила) поширюються на суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом (далі — гірниче підприємство).

Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар’єрів (розрізів), будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов’язків пов’язане з перебуванням на об’єктах відкритих гірничих робіт.

Згідно з вимогами Правил — кар’єри, глибина яких перевищує 150 м, та окремі кар’єри з особливо тяжким пилогазовим режимом повинні мати пиловентиляційну службу, забезпечену апаратурою і приладами. На робочих місцях кар’єрів необхідно проводити відбір проб повітря для їх аналізу на вміст шкідливих газів. Місця відбору проб та їх періодичність визначаються посадовою особою, відповідальною за пиловентиляційну службу підприємства. В усіх випадках, коли вміст шкідливих газів або запиленість повітря в кар’єрі більші за встановлені норми, необхідно вживати заходів щодо забезпечення умов праці.

Допуск працівників і технічного персоналу в кар’єр після проведення масових вибухів дозволяється тільки після перевірки гірничорятувальниками вмісту шкідливих газів та зниження їх вмісту в атмосфері до санітарних норм, але не раніше ніж через 30 хв. після вибуху, розсіювання пилової хмари до повного відновлення видимості та огляду місць роботи посадовою особою, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт.

У погано провітрюваних і застійних зонах кар’єру необхідно організовувати штучну вентиляцію за допомогою вентиляційних установок або інших засобів провітрювання. У кар’єрах, на відвалах та складах необхідно застосовувати засоби придушення пилу, нейтралізації або уловлення шкідливих газів і агресивної води безпосередньо в місцях їх виділення, а кабіни гірничого обладнання ізолювати та забезпечити подачу в них очищеного повітря. Для зменшення пилоутворення під час екскавації гірничої маси в теплу пору року необхідно проводити систематичне зрошення підірваної гірничої маси водою або пило-, газопридушуючим розчином.

Під час проведення масових вибухів у кар’єрах необхідно використовувати внутрішню, розміщену в свердловинах, тверду зволожену пило, газопридушуючим розчином забивку або гідрозабивку в рукавах, а також розміщені між свердловинами екрани у вигляді шару подрібнених зволожених порід або рукавів, наповнених пило-, газопридушуючим розчином.

Для зменшення пилоутворення на поверхні кар’єрних автодоріг необхідно періодично проводити їх зволоження. На дробильно-сортувальних установках, а також на ділянках перевантаження гірничої маси з конвеєра на конвеєр місця утворення пилу необхідно ізолювати від навколишньої атмосфери за допомогою кожухів і укриттів з відсмоктуванням запиленого повітря з-під них і його наступною очисткою.

Застосування в кар’єрах автомобілів, бульдозерів, тракторів та інших машин з двигунами внутрішнього згоряння допускається тільки за умови, що вміст забруднюючих речовин у їх вихлопних газах не перевищує рівнів, встановлених санітарними нормами. На гірничих підприємствах повинен бути організований систематичний контроль за вмістом шкідливих речовин у вихлопних газах машин і механізмів з двигунами внутрішнього згоряння.

Джерело: Управління ДержпраціРозсилка новин